Conferenties

VOORAANKONDIGING

safe the day

 

Crossing the abyss IV
Finding the border space: de verbindende bedding

een conferentie
op zaterdag 26 oktober 2019 van 9.30 tot 17.00 uur
in het congrescentrum van UPC te Kortenberg

en een seminar
op zondagmiddag 27 oktober in Kessel-lo.

Een conferentie die voortbouwt op wat eraan voorafging: 

De eerste conferentie op 23 september 2017 bouwde bruggen tussen verschillende benaderingen van geestelijke gezondheid, zowel cultureel, medisch, antropologisch als spiritueel en bracht de documentaire “Crazywise” samen met haar regisseur Phil Borges in première in België. 

Een tweede conferentie op 9 maart 2018 bouwde op de eerste brug die geslagen werd verder met Weaving the Threads of Life, waarbij verdiepend werd ingegaan op de draden die nodig zijn om het geschonden weefsel van de geest te herstellen. Ook hier werd wederom, met medewerking van Phil Borges en professor medische antropologie, Renaat Devisch een raakpunt gezocht tussen wat we van oorspronkelijke volkeren over geestelijke gezondheid kunnen leren en wat vanuit een bredere medische visie op herstel aangereikt kan worden om een geestelijke crisis in het leven te kunnen integreren.

Op 3 april van dit jaar zoemde het seminarie Being With in op de attitude van aanwezig zijn en op hoe omstandigheden creëren om als hulpverlener in een helende, ondersteunende omgeving samen met mensen in herstel de mogelijkheden tot integratie te verkennen, alsook op modellen die hierbij inspirerend kunnen zijn.

Op 26 oktober ligt de focus op de verbindende bedding die nodig is om verschillende werelden van ervaring met elkaar zo te verbinden dat wat innerlijk in een proces in beweging komt als wegwijzer kan worden gelezen om het leven zo verder te leven dat de eigen identiteit niet langer bedreigd wordt en het gevoel je leven met de nodige steun in handen te nemen in het zicht kan komen.

De conferentie wordt gespijsd met bijdragen die deze beweging inspireren. 

Hoewel aan de inhoud nog volop wordt gewerkt is nu reeds duidelijk dat je een bijdrage van

Gogo Ekhaya Esima, de vrouw wiens pad naar herstel we volgden in de documentaire Crazywise,
voor de eerste keer in België aanwezig, kunt verwachten. 

Van Nicolette Ruigewaard, als psychiater werkzaam in de reguliere psychiatrie, maakt ze deel uit van het FACT team in Nederland, een ambulant team voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid en van mensen met langdurige psychiatrische klachten met herstel als doel. 

Ze verbreedde haar visie op geestelijke gezondheid door studies in de kosmologie en de analytische psychologie van C.G.Jung.

Alsook een bijdrage van Phil Borges, die zijn ervaring van de laatste jaren rond dit thema
door middel van een video-interview deelt. 

Een inleidende evocatieve bijdrage van Huguette Beyens in verband met het thema van de conferentie.

Aan de inhoud wordt nog volop gewerkt maar je kan nu alvast de datum, zaterdag 26 oktober,
fixeren om deze boeiende uitwisseling niet te missen.   

-.-.-

Een extra seminar op zondag 27 oktober

Op zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur is in het Don Boscocentrum in Kessel-lo een extra seminar met Gogo Ekhaya Esima, waarbij we samen terugkijken op de filmfragmenten waarin we haar weg volgden om dan daarna aanvullend stil te staan bij wat zij als verder traject heeft ondernomen om zowel haar eigen identiteit terug te vinden en haar verdere levenstraject uit te stippelen. Zij is nu een erkende Sangoma Healer, de grootste oorspronkelijke geneeswijze van Zuid-Afrika

. 

De komende tijd worden er meer details over de conferentie en het seminar vrijgegeven op deze site
waarvan de visie hieronder wordt benoemd:

Een transdisciplinair -en cultureel veld ter ondersteuning van een gemeenschappelijke reflectie over de ethiek van geestelijke gezondheid en de integratie van geestelijke kwetsbaarheid in een breder samenlevingsverband. 

In de hoop jou op deze boeiende dagen te mogen ontmoeten, nodigen we jou graag tot deelname uit.

Huguette Beyens

initiatiefneemster

Blijf ons volgen – Binnenkort meer info

 

 

 

eerder hielden we reeds een drietal conferenties

Crossing the abyss 1

“Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid”

werd gehouden op 23 september 2017

Crossing the abyss 2

“Het levensweefsel”

werd gehouden op 9 maart 2018

Crossing the abyss 3

“Being with”

 

Alles over onze eerste conferentie vind je hier.

Alles over onze tweede conferentie vind je hier

Alles over onze derde conferentie vind je hier



Agenda van al onze Conferenties