Aktueel nieuws

VOORTBOUWEN OP DE CONFERENTIES

Voortbordurend op de thema’s van de twee conferenties die we hielden in september 2017 en maart 2018
organiseren we een speciale vierdaagse in Poustinia rondom het thema UBUNTU.

 

Een speciale spirituele vierdaagse rondom deze Afrikaanse filosofie.

Een bezinning over de diepere waarden voor een menswaardig bestaan.

Meer info op: https://www.poustinia.be/activiteit/ubuntu-ik-ben-omdat-wij-zijn/

 

 

 

 

Het Levenssnoer

Het Levenssnoer stelt zich ten doel workshops, seminaries, lezingen en conferenties te organiseren die mensen vanuit een gemeenschappelijk ervaring verbindt. Ze wil dergelijke initiatieven spijzigen door mensen uit te nodigen die wat de aangesneden thema’s betreft ervaring hebben en in hun werk initiatieven in die richting hebben genomen of onderzoek hebben verricht. Dit doet ze zowel ten Huize Poustinia, waar ze haar zetel heeft, of buitenshuis waar ze de locaties kiest in overeenstemming met de vorm waarin de thematiek belichaamd wordt.