Aktueel nieuws

Veel van de activiteiten van de VZW Het Levenssnoer
vinden doorgang in Huize Poustinia
daar doet zich een belangrijke ontwikkeling voor

lees er hier alles over

 

 

Vanwege de corona maatregelen…

LET OP – AANPASSING DATUM

Crossing the abbys V

The Streambed of Life     De bedding van het leven.

opgeschort tot later datum …

meer info hier:

 

We organiseerden reeds een viertal conferenties:

Crossing the abyss 1

“Perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid”
23-9-2017

Crossing the abyss 2

“Het levensweefsel”
9-3-2018

Crossing the abyss 3

“Being with”
3-4-2019

Crossing the abyss 4

“Finding the border space”
26 en 27-10-2019

op de diverse linken vind je nog altijd alle info

Het Levenssnoer

Het Levenssnoer stelt zich ten doel workshops, seminaries, lezingen en conferenties te organiseren die mensen vanuit een gemeenschappelijk ervaring verbindt. Ze wil dergelijke initiatieven spijzigen door mensen uit te nodigen die wat de aangesneden thema’s betreft ervaring hebben en in hun werk initiatieven in die richting hebben genomen of onderzoek hebben verricht. Dit doet ze zowel ten Huize Poustinia, waar ze haar zetel heeft, of buitenshuis waar ze de locaties kiest in overeenstemming met de vorm waarin de thematiek belichaamd wordt.