Terugblik op Crossing the abyss IV – Finding the border space

Hieronder vindt u nog eens alle teksten
die rondom de conferentie Crossing the abyss IV – Finding the border space
op de site zijn verschenen:

 

het programma

praktische informatie

de sprekers

aanvullende info

aanmelding en info

 

HET PROGRAMMA

Zaterdag 26 oktober

Congrescentrum UPC Kortenberg

CONFERENTIE CROSSING THE ABYSS 4

 

09.45 – 10.00 uur Verwelkoming door Huguette Beyens, psychotherapeute

10.00 – 10.30 uur Evocatie door Huguette Beyens

van het thema voor de conferentie

FINDING THE BORDER SPACE – de verbindende bedding

10.30- 10.40 uur Muzikale bijdrage

10.40 – 10.55 uur Phil Borges, regisseur van Crazywise, met een videoboodschap

Pauze koffie en thee

11.25- 12.25 uur lezing door Gogo Ekhaya Esima, Sangoma healer

Middagpauze maaltijd

13.30 – 14.30 uur “De relatie tussen wereldbeeld, psyche en persoonlijke zingeving
op het raakvlak van sjamanisme en westerse geestelijke gezondheidszorg.”
lezing door Nicolette Ruigewaard, psychiater

14.30 – 14.45 uur Do not sing to me – film van Marieta Landkroon

korte pauze

15.00 – 16.00 uur “Helen van binnenuit: op weg naar zingeving?
lezing door Jos de Vogelaer, psychiater

Pauze koffie en thee

16.40 – 16.55 uur Rogier Hoenders met een videoboodschap

16.55 – 17.05 uur Muzikale bijdrage

17.05 – 18.00 uur Plenum met Gogo Ekhaya Esima, Nicolette Ruigewaard, Jos de Vogelaer en Huguette Beyens.

Bijdrage € 75,00 p.p voor iedereen heel de dag inclusief middagmaal en de koffiepauzes.

Wie samen met een ander komt betaalt € 70,00 per persoon.

Ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen betalen € 40,00 p.p.

 

 

Zondag 27 oktober

Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-lo

SEMINAR MET GOGO EKHAYA ESIMA EN HUGUETTE BEYENS
en in het plenum Dr. Jos De Vogelaer en Dr. Nicolette Ruigewaard

Bijdrage € 35,00 voor iedereen heel de dag inclusief koffiepauze.

Wie samen met een ander komt betaalt € 30,00 per persoon.

Ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen betalen € 20,00 p.p.

EXTRA         11.30 – 12.50 uur Crazywise – als je de film nog eens wilt zien           EXTRA

(zelf lunchpakket meenemen!!)

13.00 uur Zaal open voor de conferentiegangers met koffie en thee

13.30 – 13.40 uur Verwelkoming door Huguette Beyens, psychotherapeute

13.40 – 14.15 uur Presentatie “De weg naar genezing”

door Huguette Beyens

14.15 – 15.00 uur eerste deel

Gogo Ekhaya Esima getuigt over haar weg naar genezing
aan de hand van fragmenten uit Crazywise.

pauze

15.40 – 16.30 uur tweede deel

Gogo Ekhaya Esima getuigt over haar weg naar genezing
aan de hand van fragmenten uit Crazywise.

korte pauze

16.50 – 17.45 uur Plenum met Gogo Ekhaya Esima, Huguette Beyens,
Dr. Jos De Vogelaer en Dr. Nicolette Ruigewaard.

 

PASSE PARTOUT VOOR ZATERDAG EN ZONDAG

Passe-partout voor zaterdag en zondag € 90,00 p.p

Kom je samen € 85,00 p.p

Passe-partout voor ervaringsdeskundigen,

studenten en mensen met een laag inkomen € 50,00 p.p.

 

 

PRACTISCHE INFORMATIE

 

DATUM EN PLAATS

Op zaterdag 26 oktober 2019

van 9.45 tot 18.00 uur wordt de conferentie

Crossing the abyss IV – Finding the Borderspace

gehouden in Kortenberg in het Congrescentrum van het UPC Kortenberg

aan de Leuvensesteenweg 517.

Route: https://www.upckuleuven.be/nl/congrescentrum

Zaal open vanaf 9.00 uur. Start programma om 9.45 uur

Er zijn regelmatig busverbindingen vanaf Leuven station lijn 358 naar Brussel en 318 die in Kortenberg stoppen.

Op zondag 27 oktober 2019 van 11.30 uur tot 17.45 uur

wordt het seminar met Gogo Ekhaya Esima en Huguette Beyens
gehouden in het Don Bosco Centrum aan de Ortolanenstraat 6 in Kessel-lo (Leuven).
De plaats van de eerste 3 conferenties.

Zaal open vanaf 11.15 uur. Film CRAZYWISE start om 11.30 uur en duurt tot 12.50

NEDERLANDSE ONDERTITELS

er is geen middagmaal voorzien – zelf lunchpakket meenemen als je naar de film  komt

Koffiepauze van 12.50 tot 13.30 uur

Zaal open vanaf 13.00 uur voor de conferentie die om 13.30 start

De conferentie start om 13.30 uur

Het centrum ligt op wandelafstand, ongeveer 20 minuten, van het station Leuven. Neem de noordzijde, ga naar rechts de Martelarenlaan op, steek over en neem de straat links die schuin toekomt, de Willem Coosemansstraat. Loop die uit tot aan de rotonde en ga dan links met de bocht mee naar de Albert Dejonghestraat.

Op het einde links de Platte-lostraat in. Tweede links ligt het Centrum.

Er vertrekt ook aan het station van Leuven een bus, lijn 3 van perron 7 naar Lubbeek of Pellenberg. Afstappen aan de Duivenstraat in Kessel-lo even terug wandelen over de Platte-lostraat naar de hoek met de Ortolanenstraat.

Daar is het Don Bosco centrum.

AANMELDING

Aanmelding en algemene info op: 080-517087

Aanmelding kan ook via mail op:

info@hetlevenssnoer.be

 

KOSTEN

 

DE CONFERENTIE IN KORTENBERG

op zaterdag 26 oktober

Kosten bedragen: € 75,00 per persoon; kom je samen dan betaal je € 70,00 per persoon

€ 40,00 p.p voor ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen.

Na aanmelding ontvang je een betalingsverzoek; na betaling is je inschrijving definitief.

In de kosten zijn inbegrepen het hele programma, het  middagmaal alsmede de drank en de taart tijdens de koffiepauze.

 

HET SEMINAR IN KESSEL LO

op zondagmiddag 27 oktober

Kosten bedragen: € 35,00 per persoon; kom je samen dan betaal je € 30,00 per persoon

€ 20,00 p.p voor ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen.

Na aanmelding ontvang je een betalingsverzoek;

na betaling is je inschrijving definitief.

In de kosten zijn inbegrepen het hele programma, OOK DE FILM

alsmede de drank en de taart tijdens de koffiepauze.

 

PASSE PARTOUT VOOR ZATERDAG EN ZONDAG

Passe-partout voor zaterdag en zondag € 90,00 p.p

Kom je samen € 85,00 p.p

Passe-partout voor ervaringsdeskundigen,

studenten en mensen met een laag inkomen € 50,00 p.p.

 

ORGANISATIE

De organisatie is in handen van de

VZW Het Levenssnoer en Huize Poustinia – Beho 108 – 6672 Beho

Verantwoordelijke voor de conferentie wat de inhoud betreft:

Huguette Beyens

Verantwoordelijke voor de conferentie wat de organisatie betreft:

Willem Versteeg

info@hetlevenssnoer.be

www.hetlevenssnoer.be

080-517087

Huize Poustinia – Beho 108 – 6672 Beho

 

DE SPREKERS

 

GOGO EKHAYA ESIMA

 

Na het opbouwen van een dialoog met Gogo Ekhaya Esima, was zij bereid op onze uitnodiging in te gaan en als ervaringsdeskundige en professionele begeleidster volwaardig deel te nemen aan deze conferentie.

Toen Phil Borges haar ontmoette en besloot om haar verhaal in Crazywise te integreren had Ekhaya al een heel moeizame weg afgelegd. Ze moest dealen met hevige angsten, stemmen die ze hoorde, verwarring en beelden, die haar schokten.

Met allerlei symptomen die als kenmerken van geestelijke ziekte en psychose worden aanzien. Ze voelde zich bij dit alles zeer eenzaam en verlaten, want ze miste duiding en herkenning voor wat ze meemaakte. Ze is op dat moment moeder van drie kinderen en ziet zich gedwongen de opvoeding van haar kinderen een tijd aan anderen toe te vertrouwen, wat ze als heel pijnlijk ervaart.

Na vele behandelingen en opnames besluit ze op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om haar proces te ondersteunen, die ze als minder belastend voor haar geest en lichaam ervaart.

Deze zoektocht brengt haar uiteindelijk in contact met een Sangoma healer, een vrouwelijke leraar en genezer die de oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse geneeskunde beheerst en mensen helpt hun spirituele crisis veilig te leven en tools voor heling aan te spreken.

Ekhaya Esima ziet in dat ze het contact met haar wortels moet herstellen en dat ze haar leven op basis daarvan grondig moet herzien.

Ze gaat doorheen een heel proces van leren loslaten van oude patronen, die haar ontwikkeling in de weg zitten, het helen van opgelopen trauma’s, het verzoenen met het lot van de voorouders, een zich anders leren verhouden tot wat ze innerlijk ervaart en bedding geven aan haar emoties.

Dit gaat niet zonder een in vraag stellen van gewoontes, gedragingen, denkpatronen, het zich verhouden naar anderen, de familie, de gemeenschap en de wereld.

Niet vluchten maar een omkaderde confrontatie opent voor haar de weg tot heelwording en het nemen van verantwoordelijkheid over haar eigen lot.

Na enige tijd vindt ze de kracht om de hele training tot Sangoma healer te volgen, wat in haar cultuur ook als een inwijding wordt gezien en geleefd.

Overweldiging door het onbewuste maakt geleidelijk aan plaats voor een bewuste veilige omgang met wat zich vanuit de diepere lagen van de geest aandient.

Zij is ondertussen een volleerde en volwaardige Sangoma Healer, en haar volledige naam is nu: Gogo Ekhaya Esima.

Als professionele genezer zal ze in de conferentie op zaterdag 26 oktober een lezing geven waarin ze belicht wat het proces van heelwording helpt en ondersteunt, waarbij het aanspreken van het potentieel van trauma en het loslaten van negatieve patronen een belangrijke rol speelt.

Op het aparte seminar van zondagnamiddag 27 oktober in Kessel-lo kijken we met haar terug naar de beelden in Crazywise

die een deel van haar proces in kaart brengen en hoe zij erop terugkijkt en welke perspectieven zich nu openen.

Eveneens wordt belicht hoe initiatie en het omkaderen van belangrijke overgangen in het leven essentieel zijn voor het creëren van een klimaat dat gunstig is voor geestelijke gezondheid. Ze zal ook ingaan op vragen die daarover gesteld worden.

In het seminar is ook een presentatie voorzien van Huguette Beyens waarin de weg van genezing die een genezer of sjamaan doorloopt in kaart wordt gebracht en waar bij raakpunten met een psychotherapeutische benadering wordt stil gestaan

De sprekers op de conferentie van zaterdag zijn ook aanwezig bij deze uitwisseling die daardoor op gang komt.

Gogo Ekhaya Esima is gecertificeerd in Peer Recovery, gespecialiseerd in geestelijke gezondheid, een overlever van trauma, een spiritueel coach en een geïnitieerde in de Sangoma Healing.

Meer over Gogo Ekhaya Esima

 

DR. JOS DE VOGELAER

Jos  De  Vogelaer  is  psychiater-psychotherapeut, leeranalyticus  in  de  Belgische  School  voor  Jungiaanse  Psychoanalyse, homeopaat  opgeleid  in  de  Vereniging  ter  Studie  van  de  Unitaire  homeopathie.

Hij zal een lezing houden met als titel:

“Helen van binnenuit: op weg naar zingeving?”

 

Meer over Jos De Vogelaer

DR. NICOLETTE RUIGEWAARD

 

als psychiater werkzaam in de reguliere psychiatrie, maakt ze deel uit van het FACT team in Nederland, een ambulant team voor ondersteuning van mensen met psychische kwetsbaarheid en van mensen met langdurige psychiatrische klachten met herstel als doel.

Ze verbreedde haar visie op geestelijke gezondheid door studies in de kosmologie en de analytische psychologie van C.G.Jung.

Zij zal een lezing geven met als titel:

“De relatie tussen wereldbeeld, psyche en persoonlijke zingeving op het raakvlak van sjamanisme en westerse geestelijke gezondheidszorg.”

Wat is wereldbeeld, wat is kosmologie? In de definitie zoals die gebruikt wordt in deze lezing draait het om de vraag: wat is jouw plaats in de kosmos, wat beweegt jou, waar beweeg jij je in, wat is jouw  relatie tot de kosmos. Dan kom je ook snel op vragen als: wat is de zin en de betekenis van het leven, van mijn leven?

De betekenis van wereldbeeld wordt in deze lezing vooral belicht vanuit de visie van C.G. Jung, psychiater. Hij noemde het in zijn werk Weltanschauung.

Het is moeilijk om je bewust te zijn van je eigen wereldbeeld in je eigen cultuur omdat het zo gewoon voor je is; een vergelijking met andere culturen kan je daar meer bewust van maken. Daarom worden enkele voorbeelden benoemd van onze westerse cultuur in vergelijking met de cultuur van de Inuit in Canada (een cultuur van de jagers-verzamelaars, een cultuur ook met sjamanisme).

Daarna wordt de relatie tussen wereldbeeld / Weltanschauung en de psyche nader belicht.

In zijn documentaire Crazywise vergelijkt Phil Borges het sjamanisme van bepaalde culturen met onze visie op de GGZ in onze westerse cultuur. Dit leidt tot grote verschillen, maar er wordt ook stilgestaan bij enkele mogelijke overeenkomsten.

Met name wordt het thema van De Gewonde Genezer belicht, één van de kernthema’s van de sjamaan. Ook in onze cultuur komt dit thema naar voren: vanuit de Griekse mythologie kennen we Cheiron en Asklepios als De Gewonde Genezer. Zo leeft Asklepios nog altijd voort in onze tijd met bijvoorbeeld de aesculaap. Dit thema wordt belicht vanuit het perspectief van o.a. C.G. Jung en K. Kerenyi.

 

DR. ROGIER HOENDERS

Dr. Rogier Hoenders (47) is psychiater, senior onderzoeker en manager inhoudelijke zaken van het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis. Tevens is hij waarnemend opleider psychiatrie van Lentis.
Hij is inhoudelijk projectleider van het Lentis leefstijl project, waarbij patienten en medewerkers getraind worden in leefstijl vaardigheden (voeding, beweging, ontspanning, slaap en zingeving).
Als docent van Otro Elements Care geeft hij bij- en nascholing in leefstijlgeneeskunde en integrative medicine in de Italiaanse Alpen.
Hij is voorzitter van het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG; www.cizg.nl).

Rogier Hoenders schreef samen met Stynke Castelein een zeer interessant artikel over de theorie en praktijk van de Integrale psychiatrie:
HoendersCasteleinIPbijblijvenBSL2018

 

Meer over Rogier Hoenders

HUGUETTE BEYENS

 

 

 

 

 

 

Sedert meer dan 35 jaar ben ik werkzaam in een huis voor herbronning en inkeer in Huize Poustinia gelegen in de Luxemburgse Ardennen waar ik jarenlang mensen individueel en in groep begeleid heb bij het hervinden van zichzelf. Aanleiding was zowel verlieservaring, een geestelijke crisis, of andere traumatische ervaring.

Het scheppen van een kader waarin de basis van het leven, de dagelijks zorg voor de gewone dingen van het leven, de natuur  in haar wilde staat met haar rijke planten- en bodemleven en wilde dieren in de omgeving in het zicht blijven, deden mij jarenlang aan den lijve ervaren hoe wezenlijk de samenhang van het leven is voor het hervinden van jezelf.

Deze basis is de meest oorspronkelijke dimensie van “Being with”, een leidraad voor hoe dit een vertaalslag geven in het schenken van nabijheid en het aanwezig zijn bij het proces dat de ander leeft, zonder de ander de kans te ontnemen zelf zijn leven in handen te nemen.

Alsook voor het ontdekken hoe onlosmakelijk dit verbonden is met de mate waarin men als begeleider in connectie blijft met wat op natuurlijke wijze bijdraagt tot het hervinden van jezelf, als de draad van je leven door omstandigheden een knoop krijgt of wordt doorgeknipt.

Vanuit deze gemeenschappelijke basis poog ik de laatste jaren via het non-profit orgaan Het Levenssnoer mensen bijeen te brengen en bruggen te bouwen om in verbondenheid te werken aan initiatieven die de samenhang van het leven en bijgevolg ook de gehele mens in het zicht houden bij het aanspreken van mogelijkheden tot het maken van het herop nemen van de eigen levensdraad. Een vorm die aansluit bij mijn huidige levensfase waarin het delen en doorgeven van kennis en ervaring de motor zijn voor het bijdragen aan.

Na vele jaren aan de basis werken en leven met mensen en samen stilstaan bij het levenstraject dat ze leven, merk ik dat oriëntatie, informatie en dialoog fundamentele bouwstenen zijn voor het herkennen van wat je doormaakt. Dit om te voorkomen dat ze zich van een verder bijdragen aan uitsluiten.

Dit ligt dan ook aan de basis van mijn beweegreden om een levende uitwisseling op gang te brengen tussen allen die bij een proces betrokken kunnen geraken. Zo kunnen raakpunten ontstaan die mensen helpen om wat ze leven en doormaken in een breder perspectief te plaatsen en meer zicht te krijgen op.

Ik geloof dat in deze tijd de diversiteit aan denkbeelden en benaderingen deel uitmaken van het rijke spectrum aan mogelijkheden die de mensheid ontwikkelt als respons op de uitdagingen van het leven. Dat de mens als creatief wezen voeding nodig heeft om te ontdekken dat zichzelf uitdrukken op velerlei wijze kan geschieden en dat de vorm die hem het meest helpt om thuis te komen hem ook zijn waarde spiegelt.

 

Meer over Huguette Beyens

PHIL BORGES

Phil Borges, de regisseur van de documentaire Crazywise verbindt zich actief met de opzet van de conferentie door middel van een interview via video een levendige inbreng te hebben.

Hij geeft weer wat hij de laatste jaren door de vele contacten en uitwisseling met de medische wereld in de vele landen waarin ondertussen Crazywise is vertoond en het luisteren naar mensen die over hun herstel en reïntegratie getuigen heeft gezien en geleerd.

De documentaire dwong hem zijn grenzen te verleggen en veel meer nog dan bij de aanvang werd hem de noodzaak van het slaan van veilige bruggen tussen reguliere en andere benaderingswijzen duidelijk.

Phil Borges

Phil Borges is een wereldberoemde fotograaf en antropoloog met een speciale belangstelling voor inheemse culturen en hun manier van leven.

Al meer dan 25 jaar brengt hij de cultuur van inheemse stammen in beeld om op die wijze een beter begrip te creëren voor de uitdagingen waar zij mee te maken krijgen.

Hij heeft ook meerdere documentaires op zijn naam staan die via Discovery Channel en National Geographic wereldwijd werden vertoond.

Zijn werk won verschillende awards en wordt wereldwijd in musea en galerijen ten toon gesteld.

Ook de documentaire is met Nederlandse ondertitels.

Meer over Phil Borges

 

AANVULLENDE INFO

 

Sangoma healing

Een Sangomahealer leert op gezonde wijze inspelen en omgaan met diepere lagen in het bewustzijn die worden ervaren en zonder omkadering het bewustzijn kunnen overweldigen.

Het bewustzijn kent meerdere lagen en wat niet gekend is voelt als overweldigend en beangstigend aan.

Dit leerproces is de vrucht van het leggen van een relatie met pijn en verwonding. Het is een leerproces dat door omkadering van een mentor wordt beveiligd omdat het risico van identificatie met de pijn en de verwonding een gevaar voor het bewustzijn inhoudt. Deels bestaat deze omkadering ook door een constructieve participatie van de gemeenschap aan het proces van heelwording.

Een Sangomahealer heeft naast het doorleven van zijn pijn en verwonding ook een training doorlopen waarbij hij weet welke instrumenten, rituelen, kruiden, en attitude hij moet hanteren om een volwaardige betrouwbare genezer te zijn.

Muziek en dans maken een belangrijk deel uit van deze instrumenten en spiegelen de spiritualiteit van de Zuid-Afrikaanse cultuur. Door het leven van een heelwordingsproces en het volgen van een training heeft de Sangomahealer een verandering in zijn doorgemaakt.

Hij is niet langer slachtoffer van zijn kwetsbaarheid maar leeft ze als een kracht om verbinding te leggen met zichzelf, de ander, de gemeenschap en de wereld. Het leggen van verbinding met de voorouders maakt ook deel uit van het proces van  genezing.

Herstel ( Recovery ) :

De term wordt hier gebruikt in het perspectief van heelwording.

De klemtoon komt dan helemaal te liggen op het genezend vermogen van de persoon die middelen kan aanspreken om zichzelf te omkaderen, die hem helpen weerbaarder op zijn kwetsbaarheid in te spelen.

C.G.Jung

Zwitserse psychiater en psycholoog, grondlegger van de analytische psychologie. Een benadering waarbij mensen geholpen worden om de totaliteit van hun zijn te herstellen. Hij maakte zelf een geestelijke crisis door en ervoer wat nodig is om zinvol en veilig om te gaan met impulsen uit het onbewuste en om een unieke invulling te geven aan wat zich van binnenuit via dromen en verbeelding toont.

Homeopathie

Een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel. Een homeopathisch geneesmiddel is geschikt voor de behandeling van ziekte als het middel bij een gezonde persoon dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. De Duitse arts Samuel Hahnemann is de grondlegger.

Peer Support  

Onderlinge ondersteuning waarbij mensen elkaar kennis, ervaring, emotionele, sociale en praktische hulp verlenen. Het initiatief wordt genomen door helpers, die getraind zijn in reflectief luisteren en coaching.

Ekhaya heeft een dergelijke training doorlopen en heeft veel ervaring met Peer-support.

Crazywise

Documentaire gemaakt door Phil Borges. Ze volgt het proces van heelwording van twee jonge mensen die na een geestelijke crisis hun lot in eigen handen nemen. Hij peilt doorheen de documentaire naar het raakvlak tussen een sjamanistische visie op heelwording en deze van de Westerse geneeskunde. Hiervoor ondervraagt hij diverse professionele hulpverleners die elk hun zienswijze op de benadering van geestelijke crisis delen. Zo ontstaat een boeiend geheel waarbij de kijker op zeer dynamische wijze meegenomen wordt in een reflectie op wat tot het wezen van heelwording behoort.   

Integrale psychiatrie

Hanteert een breed perspectief op gezondheid en richt zich essentieel op het aanspreken van het zelf-genezend vermogen. Alles wat hiervoor aan middelen kan worden ingezet wordt benaderd in functie van de draagkracht van de cliënt.

Complementaire geneeswijzen worden in de reguliere psychiatrie geïntegreerd op basis van wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit.

Psychoanalyse

Een bepaalde benadering en behandeling van psychisch lijden waarbij de betekenis van onbewust psychisch lijden aan het licht kan komen. Sigmund Freud, een Oostenrijkse zenuwarts, is de grondlegger. Psychische en/of psychosomatische symptomen worden als de uitdrukking van verdrongen en onbewust geworden conflicten beschouwd.

Kosmologie

Kosmos betekent heelal en de kosmologie onderzoekt de oorsprong, structuur  en ontwikkeling van het heelal. Verschillende culturen vertellen verhalen waarin de oorspong van het heelal symbolisch wordt verteld. Deze verhalen belichten ook de manier waarop men naar bewustzijn kijkt.

 

AANMELDING EN INFO

 

AANMELDING

Aanmelding en algemene info op: 080-517087

Aanmelding kan ook via mail op:

info@hetlevenssnoer.be

 

aanvraag tot accreditatie werd ingediend
voor artsen en apothekers-biologen in rubriek 6: Ethiek en Economie

 

KOSTEN

DE CONFERENTIE IN KORTENBERG

op zaterdag 26 oktober

Kosten bedragen: € 75,00 per persoon; kom je samen dan betaal je € 70,00 per persoon

€ 40,00 p.p voor ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen.

Na aanmelding ontvang je een betalingsverzoek; na betaling is je inschrijving definitief.

In de kosten zijn inbegrepen het hele programma, het  middagmaal alsmede de drank en de taart tijdens de koffiepauze.

 

HET SEMINAR IN KESSEL LO

op zondagmiddag 27 oktober

Kosten bedragen: € 35,00 per persoon; kom je samen dan betaal je € 30,00 per persoon

€ 20,00 p.p voor ervaringsdeskundigen, studenten en mensen met een laag inkomen.

Na aanmelding ontvang je een betalingsverzoek;

na betaling is je inschrijving definitief.

In de kosten zijn inbegrepen het hele programma,
inclusief de film Crazywise om 11.30 als je dat wilt

WIE NAAR DE FILM KOMT NEEMT BEST ZELF EEN LUNCHPAKKET MEE

alsmede de drank en de taart tijdens de koffiepauze.

 

PASSE PARTOUT VOOR ZATERDAG EN ZONDAG

Passe-partout voor zaterdag en zondag € 90,00 p.p

Kom je samen € 85,00 p.p

Passe-partout voor ervaringsdeskundigen,

studenten en mensen met een laag inkomen € 50,00 p.p.