Aktiviteiten

De aktiviteiten van de VZW Het Levenssnoer
vinden voornamelijk plaats in Poustinia.

De VZW huurt bijna alle ruimten van dit huis
om haar aktiviteiten te kunnen ontplooien.

– – – – –

Wie wil weten waaruit deze aktiviteiten bestaan
kijkt even naar de subpagina “werking in Poustinia

– – – – –

Op onregelmatige tijden vinden er ook elders in het land workshops
of andersoortige aktiviteiten plaats.

Hier rond wordt een en ander verteld op de subpagina
workshops in het land

– – – – –

Nieuws over conferenties die reeds eerder plaats vonden
vindt u op “conferenties

– – – – –

Op de subpagina “boekingen” vindt U de onderwerpen en thema’s
waarrond wij workshops of retraitedagen geven
in uw eigen huis of centrum
alsook de onderwerpen waarrond wij een lezing houden.
Voor concrete afspraken legt u verder contact met Willem Versteeg.