Sprekers op The Streambed of Life – Crossing the abyss V

Gogo Ekhaya Esima

 

 

Tijdens de laatste conferentie getuigde Ekhaya door haar lezing van een zeer sterke ervaring van heelwording. Ze kon heel helder verwoorden hoe elke stap in haar proces daar deel van uitmaakte en dat terugkijkend op het geheel geen enkele stap kon worden overgeslagen.

Ze heeft grote stroomversnellingen in haar leven meegemaakt en met veel pijn moeten vaststellen dat de bodem onder haar was weggeslagen en dat haar oevers niet in staat waren de bedding te schragen die ze nodig had om de heftige bewegingen in de stroming van een crisis te leven.

Haar authentieke getuigenis die ze bovendien zeer professioneel wist te duiden en omkaderen liet velen niet onberoerd. 

Voor meer informatie over haar crisis verwijs ik naar de informatie van Gogo Ekhaya Esima hier

Ekhaya zal ook nu een bijdrage leveren en nog meer stilstaan bij wat haar wezenlijk hielp om haar bedding te herstellen. Het contact krijgen met haar wortels, investeren in het aanspreken van haar eigen kracht en het herstel van verbinding met zichzelf, de anderen en haar voorouders zijn kernachtig voor haar lichamelijk en geestelijk herstel geweest.

Gogo Ekhaya is ondertussen grondig getraind in Peer-support, Trauma Healing Work en is een erkend Sangoma Healer, opgeleid in de Sangoma traditie van Zuid-Afrika, aldaar de erkende oorspronkelijke geneeswijze van 5000 jaar oud.

Als kind van blanke en Zuid-Afrikaanse ouders is ze geconfronteerd met de noodzaak in het reine te komen met de eigen wortels en de verzoening tussen culturen in zichzelf te leven.

Titel en plaats van haar bijdrage in het geheel van het programma volgen nog. 

Op zondagnamiddag gaat ze uitgebreid op vragen in.

 

 

Koen Peeters

 

Koen Peeters is op dit ogenblik als laatbloeier schrijver een van de belangrijkste vertegenwoordigers van onze Vlaamse schrijverscultuur. Antropoloog als opleiding interesseert hij zich als schrijver vooral in de levende getuigenis van mensen die hij op zijn levenspad ontmoet.

Hij beweegt zich hierbij middenin de stroming van het leven en niets wat menselijk is is hem vreemd.

Hij schrikt er niet voor terug om in directe dialoog te gaan met wat mensen zoal leven, de kleine en grote dingen van het leven, de vele stroomversnellingen waarin mensen terecht komen als ze zich aan het leven wagen. Maar er is meer: hij kadert de mens, zijn dagelijks leven met hoogten en laagten in het perspectief van waar een mens zijn betekenis aan ontleent om te leven wat hij moet leven. Hij situeert hem in een groter verband: de vele generaties, geloof, tijdsgeest, cultuur, en vooral de vraag naar de zin van het leven.

Hij heeft oog voor getijden, de eb en de vloed, geboorte en dood, groei en aftakeling, verwonding en heling, eenzaamheid en verbondenheid en vooral ook de magie van ware vriendschap en ontmoeting die verbinden.

Het groter verband waarin het leven zich kadert weerspiegelt zich in de vele poëziedraden die zich doorheen de verhalen weven en als basso continuo alles bijeenhoudt, als een getuige die doorheen alles wat zich in het kleine afspeelt het zicht op het grote behoudt.

Hij schreef ondermeer “De Bloemen”, “Grote Europese Roman”, “Fijne Motoriek”, “Kamer in Oosteinde” en “De Mensengenezer”. 

Over dit laatste boek lees je meer informatie op deze site over Koen Peeters hier.

Hieronder een mooi citaat dat aansluit bij de thematiek die we voor deze conferentie aansnijden:

“Alles gaat voort en stroomt. Het lijkt de genealogische verbinding. 

Wij zijn allen verbonden met vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders. 

Iedereen ontvangt en geeft door.”

Over wat een schrijver als Koen Peeters kan bijdragen aan deze conferentie lees je binnenkort meer.

Huguette Beyens

Huguette Beyens is kunsthistorica, gespecialiseerd in de kunsttherapie en getraind in het omgaan met de beeldentaal in geestelijke crisis. Aansluitend verdiepte en vormde ze zich in criminologie, psychologie en later als psychotherapeute in de dieptepsychologie met een leerfocus en vorming in de Jungiaanse psychologie,  alsmede in trauma-werk en familie-dynamieken, palliatieve spirituele zorg en rouwverwerking.

Ze stichtte mede Huize Poustinia, een plek voor herstel, herbronning en zingeving, waar ze  reeds 37 jarenlang mensen bij herstel van spirituele crisis begeleidt en workshops op gang brengt rond preventief en zinvol respons geven aan de uitdagingen van het leven.

In 2009 riep ze de VZW Het Levenssnoer in het leven voor het verzorgen van een netwerk in de geestelijke gezondheidszorg waar het werken met families en het organiseren van conferenties, seminaries, lezingen, workshops en filmbijeenkomsten rond de documentaire Crazywise deel van uitmaken.  Alsook het bevragen van en reflecteren bij mogelijkheden voor de opvang van mensen in crisis vanuit een breder perspectief, waarbij een trans-disciplinair perspectief wordt gehanteerd. 

Dit betekent een vakoverstijgend perspectief waarbij uit verschillende vakgebieden elementen zich zo met elkaar verweven dat daaruit nieuwe perspectieven en inzichten op geestelijke gezondheid en leven in het algemeen kunnen ontstaan. Dit als onderdeel van een levensvisie waarin de gehele mens in het zicht wordt gehouden en de oplossingen en middelen die voor heelwording worden ingezet het geheel belichamen.

Zij verzorgt de presentatie als inleiding op de conferentie en het seminaar, legt contacten met de sprekers en nodigt uit en vertrouwt op zin voor samenwerking en verbondenheid om door zowel fondsen, giften en actieve deelname de werking van Het Levenssnoer mogelijk te maken. 

De conferenties en seminaries worden zonder winstgevend doel opgezet en alles wordt steeds verder in de gehele werking geïnvesteerd.  

Vanuit de visie dat niets menselijk ons vreemd is en dat wat een ander nu overkomt jou morgen door onverwachte omstandigheden ook ten deel kan vallen. 

Samen zorg dragen voor en leren van werkt verbindend, voedend en inspirerend en werkt helend in een samenlevingsverband dat de neiging vertoont te polariseren en te stigmatiseren.

Ze verzorgt eveneens deze site met verdere berichtgeving rond de conferentie en het seminaar, die de komende tijd in aanloop naar de conferentie met meer details over het programma wordt aangevuld.