Gogo Ekhaya Esima

GOGO EKHAYA ESIMA

 

Na het opbouwen van een dialoog met Gogo Ekhaya Esima, was zij bereid op onze uitnodiging in te gaan en als ervaringsdeskundige en professionele begeleidster volwaardig deel te nemen aan deze conferentie.

Toen Phil Borges haar ontmoette en besloot om haar verhaal in Crazywise te integreren had Ekhaya al een heel moeizame weg afgelegd. Ze moest dealen met hevige angsten, stemmen die ze hoorde, verwarring en beelden, die haar schokten.

Met allerlei symptomen die als kenmerken van geestelijke ziekte en psychose worden aanzien. Ze voelde zich bij dit alles zeer eenzaam en verlaten, want ze miste duiding en herkenning voor wat ze meemaakte. Ze is op dat moment moeder van drie kinderen en ziet zich gedwongen de opvoeding van haar kinderen een tijd aan anderen toe te vertrouwen, wat ze als heel pijnlijk ervaart.

Na vele behandelingen en opnames besluit ze op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om haar proces te ondersteunen, die ze als minder belastend voor haar geest en lichaam ervaart.

Deze zoektocht brengt haar uiteindelijk in contact met een Sangoma healer, een vrouwelijke leraar en genezer die de oorspronkelijke Zuid-Afrikaanse geneeskunde beheerst en mensen helpt hun spirituele crisis veilig te leven en tools voor heling aan te spreken.

Ekhaya Esima ziet in dat ze het contact met haar wortels moet herstellen en dat ze haar leven op basis daarvan grondig moet herzien.

Ze gaat doorheen een heel proces van leren loslaten van oude patronen, die haar ontwikkeling in de weg zitten, het helen van opgelopen trauma’s, het verzoenen met het lot van de voorouders, een zich anders leren verhouden tot wat ze innerlijk ervaart en bedding geven aan haar emoties.

Dit gaat niet zonder een in vraag stellen van gewoontes, gedragingen, denkpatronen, het zich verhouden naar anderen, de familie, de gemeenschap en de wereld.

Niet vluchten maar een omkaderde confrontatie opent voor haar de weg tot heelwording en het nemen van verantwoordelijkheid over haar eigen lot.

Na enige tijd vindt ze de kracht om de hele training tot Sangoma healer te volgen, wat in haar cultuur ook als een inwijding wordt gezien en geleefd.

Overweldiging door het onbewuste maakt geleidelijk aan plaats voor een bewuste veilige omgang met wat zich vanuit de diepere lagen van de geest aandient.

Zij is ondertussen een volleerde en volwaardige Sangoma Healer, en haar volledige naam is nu: Gogo Ekhaya Esima.

Als professionele genezer zal ze in de conferentie op zaterdag 26 oktober een lezing geven waarin ze belicht wat het proces van heelwording helpt en ondersteunt, waarbij het aanspreken van het potentieel van trauma en het loslaten van negatieve patronen een belangrijke rol speelt.

Op het aparte seminar van zondagnamiddag 27 oktober in Kessel-lo kijken we met haar terug naar de beelden in Crazywise

die een deel van haar proces in kaart brengen en hoe zij erop terugkijkt en welke perspectieven zich nu openen.

Eveneens wordt belicht hoe initiatie en het omkaderen van belangrijke overgangen in het leven essentieel zijn voor het creëren van een klimaat dat gunstig is voor geestelijke gezondheid. Ze zal ook ingaan op vragen die daarover gesteld worden.

In het seminar is ook een presentatie voorzien van Huguette Beyens waarin de weg van genezing die een genezer of sjamaan doorloopt in kaart wordt gebracht en waar bij raakpunten met een psychotherapeutische benadering wordt stil gestaan

De sprekers op de conferentie van zaterdag zijn ook aanwezig bij deze uitwisseling die daardoor op gang komt.

Gogo Ekhaya Esima is gecertificeerd in Peer Recovery, gespecialiseerd in geestelijke gezondheid, een overlever van trauma, een spiritueel coach en een geïnitieerde in de Sangoma Healing.

Meer over Gogo Ekhaya Esima