Crossing the abyss II – Het Levensweefsel

Gepubliceerd op 11 januari 2018 door Uncategorized

Door een verwonding aan de arm werd het schrijven voor de conferentie de laatste twee maanden vertraagd. In het zorg dragen voor en luisteren naar wat daarin beweegt, voltrekt zich een proces van peilen naar zingeving van wat organisch uit de eerste conferentie voortvloeit.

Het leven van de kwetsbaarheid die zich aandient is ook het ontsluiten van wat onzichtbaar daarin beweegt om te ontdekken wat het leven meer heel maakt en vervolledigt zonder te ontkennen dat de verwerking van dit alles vanzelfsprekend is.

Aan de eerste conferentie ging een traject van precies negen maanden vooraf waarin vooral de intentie om bruggen te bouwen in elk contact en uitwisseling de perspectieven opende voor een bredere kijk en benadering van kwetsbaarheid die zich als deel van het leven ontvouwt. Doorheen de vele vormen waarin ze zich aandient doet deze kwetsbaarheid appèl op ons vermogen om ze als deel van het leven te leven en niet langer te ontkennen. De diversiteit waarin ze zich toont en de vele symptomen waarin ze zich belichaamt neemt geen vrede met een eenzijdige benadering.

Het menselijke spectrum aan mogelijkheden om wat zich uit het leven aandient respons te geven kan gezamenlijk worden aangeboord als de raakpunten uit het onderzoeksveld van verschillende disciplines en visies elkaar bevruchten. Zo kunnen nieuwe inzichten ontstaan die het integreren van kwetsbaarheid in een manier van leven aanmoedigen en ondersteunen.

Daarom werd de eerste conferentie in een open geest en bereidheid opgezet om vanuit meer visies naar hetzelfde te kijken en om aldus aftastend en zoekend een menselijker en vollediger beeld van crisis te laten ontstaan. Ze heeft vrucht gedragen en meer initiatieven konden in eenzelfde geest zich in de vorm realiseren. Ook in medische kringen wordt de reflectie verder gezet, waar we heel dankbaar voor zijn.

De nieuwe conferentie is de vrucht van een eerlijke evaluatie, terugkijkend op wat reeds vorm aannam en vooruitkijkend naar wat van daaruit vorm kan aannemen. Dit in een geest van ontsluiting, van leven dat zich gelaagd ontvouwt en openbaart, en niet als een product van aannames wordt geduid.

De titel “Het Levensweefsel” ontstond uit een samenwerkingsverband waarin we het thema weven als beeld voor een levenshouding hanteren.

Dit beeld vindt zijn oorsprong in de traditionele weefkunst van vele landen over heel de wereld, die naast het voorzien van kledij en gebruiksvoorwerpen voor het dagelijks leven ook drager van een levensinstelling blijkt te zijn.

Hoe kunnen we het leven zo leven, zo weven dat we onszelf weer als wevers kunnen gedragen die de ervaringen die we leven, ook de hele moeizame dingen die op ons pad komen, als potentieel aanboren om onszelf en het leven te vervolledigen en dit in verwevenheid met anderen?

Zodat we beter leren voorzien wat nodig is om er weerbaarder mee om te gaan.

Ook als volledige genezing soms niet mogelijk blijkt te zijn. Hoe we kunnen zorgen voor meer verwevenheid of meer saamhorigheid in de zorg voor de ander. Reflecties die kunnen dienen als frame voor een zich ethisch verhouden naar het wel en wee van de medemens.

Het zijn enkele reflecties die een licht werpen op deze kleinschalig opgezette conferentie die zich richt tot wie graag wil participeren aan een gezamenlijke, eerlijke en bevragende reflectie op heelmaking.

Wie graag wat dit betreft meer informatie heeft kijkt hier verder.

Daar vindt u meer informatie voor deelname, alsook details over het programma. De informatie wordt de komende weken nog aangevuld en indien je graag op de hoogte wenst te blijven kan je je naam opgeven voor de update lijst. Wie aan de eerste conferentie deelnam wordt automatisch op de hoogte gehouden.

Het Levenssnoer in haar non-profit werking organiseert en investeert op eigen risico deze bijeenkomst ter ondersteuning van meer doorstroming in het veld van gezondheid van heel de mens. Ze doet dit in een geest van open dialoog waarin de ander in zijn anders zijn wordt beluisterd en gerespecteerd en niet gelabeld.

Wij danken voor elke vorm van sponsoring door wie sympathiseert maar niet participeert. Hiermee maak je mogelijk dat deelnemers met een kleiner financieel inkomen ook van deelname kunnen worden verzekerd. Wie graag deelneemt maar hierbij een of ander probleem ondervindt kan met ons contact opnemen.

Aan een ieder die dit leest vragen wij de informatie door te geven. We maken geen publiciteit, wel proberen we via deze weg en mondeling mensen te bereiken die graag aan deze reflectie wensen deel te nemen.

Aan deze conferentie heeft Phil Borges, de regisseur van Crazywise, wederom zijn medewerking verleend. Hij zal deze keer getuigenissen delen van mensen die hij in de voorbije maanden heeft geïnterviewd waarbij hij peilde naar wat hen heeft geholpen en hoe zij hun ervaring in hun leven integreren. In de zelfde geest leveren Myriam De Keye en Sam Deltour een bijdrage waarin ze delen hoe zij lerend van eigen ervaring anderen in het leven van hun kwetsbaarheid professioneel omkaderen.

Ik geef na samenspraak met Renaat Devisch, die door ziekte niet op de conferentie aanwezig kan zijn, veel waardevolle elementen uit zijn onderzoeksveld in woord en beeld een vertaalslag, zodat ieder de draad kan volgen van de thema’s die deze dag worden aangeboord onder de titel “Het Levensweefsel” en “Het weven van de draden van het leven”.

In het programma worden deze titels ook telkens in het engels vertaald om Phil tegemoet te komen.

De bijdrage van Phil wordt door Sam vertaald en alle andere bijdragen zijn in het Nederlands. De uitwisseling en vraagstelling tijdens het plenum wordt ook vertaald.

Dit om in een geest van saamhorigheid te blijven bewegen.

Met dank voor elke betrokkenheid.

Huguette Beyens

[ssba]