Aanvullende info

Sangoma healing

Een Sangomahealer leert op gezonde wijze inspelen en omgaan met diepere lagen in het bewustzijn die worden ervaren en zonder omkadering het bewustzijn kunnen overweldigen.

Het bewustzijn kent meerdere lagen en wat niet gekend is voelt als overweldigend en beangstigend aan. 

Dit leerproces is de vrucht van het leggen van een relatie met pijn en verwonding. Het is een leerproces dat door omkadering van een mentor wordt beveiligd omdat het risico van identificatie met de pijn en de verwonding een gevaar voor het bewustzijn inhoudt. Deels bestaat deze omkadering ook door een constructieve participatie van de gemeenschap aan het proces van heelwording.

Een Sangomahealer heeft naast het doorleven van zijn pijn en verwonding ook een training doorlopen waarbij hij weet welke instrumenten, rituelen, kruiden, en attitude hij moet hanteren om een volwaardige betrouwbare genezer te zijn.

Muziek en dans maken een belangrijk deel uit van deze instrumenten en spiegelen de spiritualiteit van de Zuid-Afrikaanse cultuur. Door het leven van een heelwordingsproces en het volgen van een training heeft de Sangomahealer een verandering in zijn doorgemaakt.

Hij is niet langer slachtoffer van zijn kwetsbaarheid maar leeft ze als een kracht om verbinding te leggen met zichzelf, de ander, de gemeenschap en de wereld. Het leggen van verbinding met de voorouders maakt ook deel uit van het proces van  genezing. 

Herstel ( Recovery ) :

De term wordt hier gebruikt in het perspectief van heelwording.

De klemtoon komt dan helemaal te liggen op het genezend vermogen van de persoon die middelen kan aanspreken om zichzelf te omkaderen, die hem helpen weerbaarder op zijn kwetsbaarheid in te spelen. 

C.G.Jung

Zwitserse psychiater en psycholoog, grondlegger van de analytische psychologie. Een benadering waarbij mensen geholpen worden om de totaliteit van hun zijn te herstellen. Hij maakte zelf een geestelijke crisis door en ervoer wat nodig is om zinvol en veilig om te gaan met impulsen uit het onbewuste en om een unieke invulling te geven aan wat zich van binnenuit via dromen en verbeelding toont.

Homeopathie

Een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het gelijksoortigheidsbeginsel. Een homeopathisch geneesmiddel is geschikt voor de behandeling van ziekte als het middel bij een gezonde persoon dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. De Duitse arts Samuel Hahnemann is de grondlegger.

Peer Support  

Onderlinge ondersteuning waarbij mensen elkaar kennis, ervaring, emotionele, sociale en praktische hulp verlenen. Het initiatief wordt genomen door helpers, die getraind zijn in reflectief luisteren en coaching.

Ekhaya heeft een dergelijke training doorlopen en heeft veel ervaring met Peer-support.

Crazywise

Documentaire gemaakt door Phil Borges. Ze volgt het proces van heelwording van twee jonge mensen die na een geestelijke crisis hun lot in eigen handen nemen. Hij peilt doorheen de documentaire naar het raakvlak tussen een sjamanistische visie op heelwording en deze van de Westerse geneeskunde. Hiervoor ondervraagt hij diverse professionele hulpverleners die elk hun zienswijze op de benadering van geestelijke crisis delen. Zo ontstaat een boeiend geheel waarbij de kijker op zeer dynamische wijze meegenomen wordt in een reflectie op wat tot het wezen van heelwording behoort.   

Integrale psychiatrie 

Hanteert een breed perspectief op gezondheid en richt zich essentieel op het aanspreken van het zelf-genezend vermogen. Alles wat hiervoor aan middelen kan worden ingezet wordt benaderd in functie van de draagkracht van de cliënt. 

Complementaire geneeswijzen worden in de reguliere psychiatrie geïntegreerd op basis van wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid en effectiviteit.

Psychoanalyse

Een bepaalde benadering en behandeling van psychisch lijden waarbij de betekenis van onbewust psychisch lijden aan het licht kan komen. Sigmund Freud, een Oostenrijkse zenuwarts, is de grondlegger. Psychische en/of psychosomatische symptomen worden als de uitdrukking van verdrongen en onbewust geworden conflicten beschouwd. 

Kosmologie

Kosmos betekent heelal en de kosmologie onderzoekt de oorsprong, structuur  en ontwikkeling van het heelal. Verschillende culturen vertellen verhalen waarin de oorspong van het heelal symbolisch wordt verteld. Deze verhalen belichten ook de manier waarop men naar bewustzijn kijkt.