Huguette Beyens

 

 

Sedert meer dan 35 jaar ben ik werkzaam in een huis voor herbronning en inkeer in Huize Poustinia gelegen in de Luxemburgse Ardennen waar ik jarenlang mensen individueel en in groep begeleid heb bij het hervinden van zichzelf. Aanleiding was zowel verlieservaring, een geestelijke crisis, of andere traumatische ervaring.

Het scheppen van een kader waarin de basis van het leven, de dagelijks zorg voor de gewone dingen van het leven, de natuur  in haar wilde staat met haar rijke planten- en bodemleven en wilde dieren in de omgeving in het zicht blijven, deden mij jarenlang aan den lijve ervaren hoe wezenlijk de samenhang van het leven is voor het hervinden van jezelf.

Deze basis is de meest oorspronkelijke dimensie van “Being with”, een leidraad voor hoe dit een vertaalslag geven in het schenken van nabijheid en het aanwezig zijn bij het proces dat de ander leeft, zonder de ander de kans te ontnemen zelf zijn leven in handen te nemen.

Alsook voor het ontdekken hoe onlosmakelijk dit verbonden is met de mate waarin men als begeleider in connectie blijft met wat op natuurlijke wijze bijdraagt tot het hervinden van jezelf, als de draad van je leven door omstandigheden een knoop krijgt of wordt doorgeknipt.  

Vanuit deze gemeenschappelijke basis poog ik de laatste jaren via het non-profit orgaan Het Levenssnoer mensen bijeen te brengen en bruggen te bouwen om in verbondenheid te werken aan initiatieven die de samenhang van het leven en bijgevolg ook de gehele mens in het zicht houden bij het aanspreken van mogelijkheden tot het maken van het herop nemen van de eigen levensdraad. Een vorm die aansluit bij mijn huidige levensfase waarin het delen en doorgeven van kennis en ervaring de motor zijn voor het bijdragen aan.

Na vele jaren aan de basis werken en leven met mensen en samen stilstaan bij het levenstraject dat ze leven, merk ik dat oriëntatie, informatie en dialoog fundamentele bouwstenen zijn voor het herkennen van wat je doormaakt. Dit om te voorkomen dat ze zich van een verder bijdragen aan uitsluiten.

Dit ligt dan ook aan de basis van mijn beweegreden om een levende uitwisseling op gang te brengen tussen allen die bij een proces betrokken kunnen geraken. Zo kunnen raakpunten ontstaan die mensen helpen om wat ze leven en doormaken in een breder perspectief te plaatsen en meer zicht te krijgen op.

ik geloof dat in deze tijd de diversiteit aan denkbeelden en benaderingen deel uitmaken van het rijke spectrum aan mogelijkheden die de mensheid ontwikkelt als respons op de uitdagingen van het leven. Dat de mens als creatief wezen voeding nodig heeft om te ontdekken dat zichzelf uitdrukken op velerlei wijze kan geschieden en dat de vorm die hem het meest helpt om thuis te komen hem ook zijn waarde spiegelt. 

Door het seminar rond Being with te organiseren hoop ik de waarde te belichten om bij hulp bieden  de hele mens voor ogen te houden, alsook het unieke in zijn beleving, en zijn sociale context. Alsook de noodzaak om nieuwe vormen van opvang te creëren die deze waarden belichamen.

Huguette Beyens