De Soteria beweging – Hoe het Levenssnoer participeert

Gepubliceerd op 14 november 2021 door Uncategorized

Of hoe mededogen mensen in beweging zet.

pastedGraphic.png

Compassion honours our experience; it allows us to be intimate with the life of this moment as it is. Compassion makes our acceptance wholehearted and complete.
Tara Brach

Mededogen waardeert onze ervaring. Ze laat ons toe een nauwe verbinding aan te gaan met het leven op het moment zelf. Mededogen maakt dat we volledig en vanuit het hart aanvaarden.
Tara Brach

 

Het Levenssnoer neemt deel aan deze beweging

Huguette Beyens vanuit Huize Poustinia:

“De pandemie heeft wereldwijd mensen geraakt in het diepst van hun menszijn. In een eerste zoektocht naar hoe mondiaal respons geven aan een verschijnsel dat de gezondheid van de mens bedreigt is het stilleggen van het leven als overlevingsstrategie ingezet.

We laten even opzij liggen of dit al dan niet de beste oplossing is om deze uitdaging aan te gaan. Want ook deze discussies vragen veel energie.

Feit is dat voor veel mensen de confrontatie met gevoelens van afzondering, afgesneden zijn van, het gevoel er niet meer bij te horen, onverwachts sterk geconfronteerd worden met diepe angsten en onzekerheid en de tools missen om hierin veilig te navigeren, heel diepe sporen in hun leven heeft getrokken.

Velen hebben ook dierbaren verloren zonder dit verlies met de gemeenschap te kunnen delen en leven. Het wegvallen van zekerheid, van hoe verder, van voelen dat beroep doen op, belemmerd wordt door de veranderingen die zich op maatschappelijk niveau voltrekken en het begrenzen van mogelijkheden om uiting te geven aan, hebben de noodzaak aan mededogen, verbinding, heling en afstemming zeer sterk laten voelen.

Maar ook nieuwe mogelijkheden blootgelegd zoals de paradox van het leven telkens weer laat zien.

Dat de mens ook in dergelijke omstandigheden creatief kan zijn is gebleken door de vele initiatieven die overal ontstaan zijn om mensen in dergelijke collectief moeilijke tijden te ondersteunen, te inspireren en vooral het gevoel te geven dat solidariteit en samenwerking een van de sterke instrumenten is om een dergelijke uitdaging menswaardig te leven.

Een van deze initiatieven is dat er een internationale oproep gekomen is van enkele mensen die reeds mondiaal werkzaam zijn, om op plekken waar mensen in psychische nood support en veiligheid krijgen, een tijdelijke crisis te leven in het bijzijn van anderen.

Om met elkaar online in dialoog te gaan en te onderzoeken hoe op basis van een gezamenlijke inspanning en een samen afstemmen op en vooral ook door het bijeenbrengen van ervaring, de kansen en mogelijkheden om dergelijke plekken te creëren kunnen worden aangemoedigd en ondersteund.

Dit mondt uit in een internationale bijeenkomst,

De summit

“Peerrespite en Soteriahuizen”

( huizen van heling )

waarin mensen vanuit hun ervaring met elkaar in gesprek gaan met één doel:

Geinspireerd door mededogen,
huizen van heling te creëren in het hart van de samenleving.

Omdat Poustinia ook altijd al een plek was waar deze waarden worden geleefd en als zodanig deel uitmaakt van de bredere werking van Het Levenssnoer, dat geestelijk welzijn in de breedste zin van het woord in het vaandel draagt, hebben we ook actief onze medewerking verleend.

Op de site van Het Levenssnoer vind je alle verdere informatie over dit initiatief en een tweetal linken met meer informatie.

Eén waar je kan inschrijven om één dag of alle vijf dagen als onderdelen van de summit vrij bij te wonen en één waar je kan lezen wat er zich in dezelfde geest in Vlaanderen sedert een tijdje aan het voltrekken is.

Ook hier in ons land zijn mensen tijdens de Covid actief bezig geweest om de nood aan veilige plekken waar mensen ondersteuning kunnen krijgen om de crisis die ze leven veilig door te komen nu en in de toekomst verder vorm te geven. Diverse initiatieven in dezelfde geest ontstaan overal verspreid in het land. Een creatief proces dat niet meer te stuiten is.

Moge dit leiden tot het groeiend besef dat niemand gespaard blijft van uitdagingen die een mens het gevoel geven het niet alleen aan te kunnen en dat we samen meer kunnen dan alleen al is het maar om te leren dat leven essentieel draait rond: hoe kan ik samen met anderen zelf mijn leven vorm geven zonder mijn menselijke waardigheid te verliezen.

En dit overeenkomstig de natuur van de mens zelf: een wezen dat dialoog behoeft om gezond te blijven.”

Een ieder is van harte welkom elke zondagavond
van 18.00 tot 21.00 uur
op 3, 10, 17, 24 en 31 oktober.

registreren op: 

https://www.alternatives-conference.org/peerrespitesoteriasummit

LET OP: DE BIJEENKOMST OP 31 OKTOBER START OM 17.00 UUR

Meer over de summit “Peerrespite en Soteriahuizen”

Al een aantal maanden lang zijn een aantal mensen in internationaal verband  via online meetings contact aan het leggen rond alternatieven vormen van opvang voor mensen die een crisis doormaken.

Zo bewegen deelnemers uit verschillende landen, voor een groot deel ervaringsdeskundigen stap na stap via een wederzijds bevruchtende samenwerking in de richting van het vorm geven aan een summit.

Er wordt met elkaar gebrainstormd in een geest van Open Dialogue.

Met veel respect voor wat ieder uit ervaring met een of andere vorm leefde of beleeft. Om het op deze wijze dicht bij de werkelijkheid en het haalbare te houden. Waarin kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan.

Deze rijke diepmenselijke uitwisseling mondt nu uit in

de “Peer Respite-Soteria Summit”,

die verspreid over de zondagen van oktober, zich telkens in een tijdspanne van drie uur ontwikkelt.

Het programma wordt essentieel opgebouwd uit spontane conversaties die geconcentreerd worden rond telkens één facet van een Peer Respite en een Soteriahuis.

Wijze van opstarten, structuur, principes die inspireren, attitude, erkenning en alles wat er zoal bij komt kijken. Telkens geïllustreerd en doorspekt door ervaring en levende getuigenissen.

Onder de deelnemers van de panels bevinden zich ervaringsdeskundigen, stichters van Soteria-huizen en andere initiatieven die voorzien in tijdelijke opvang, en mensen die deel uit maken van een traject in voorbereiding van de opstart van of reeds werkzaam zijn in alternatieve vormen.

Ook enkele vertegenwoordigers van de werkgroep
Soteriahuizen Vlaanderen
delen hun ervaring in het panel Being With
op de vierde van de vijf avonden
op zondag 24 oktober, tussen 18 en 21 uur.

 

Deelname is gratis en een donatie is zeer welkom.

Alle informatie, die voortdurend wordt aangevuld, alsook het inschrijvingsformulier vind je op deze link:

https://www.alternatives-conference.org/peerrespitesoteriasummit

 

Van harte welgekomen namens de internationale groep.