De wijsheid van inheemse volkeren

 

Geen enkel groot probleem van de huidige mensheid kan zonder de medewerking van inheemse volkeren worden opgelost.
Zo ook hebben deze volkeren de samenwerking
van de andere naties nodig.

Veel mensen beweren dat inheemse volkeren mythen uit het verleden zijn, ruïnes die je moet opruimen. Maar de inheemse gemeenschap is geen bouwwerk uit voorbije tijden en nog minder een mythe.
Ze bruist van vitaliteit en ze heeft een heden en een toekomst die haar uitdagen. Ze heeft veel rijkdom en wijsheid te bieden.
Ze hebben ons niet gedood en ze zullen ons ook nu niet meer doden.
Wij richten ons op en zeggen: 'Nee, we zijn nog hier. We leven.'

Rigoberta Menchú.

 

broninmossigeomgeving

 

In bijna elk land op deze planeet, vechten de inboorlingen, de eerste bewoners van de grond, voor hun leven, hun identiteit en hun kinderen.

Volgens verschillende onderzoeken en tellingen bevolken tussen 200 en 250 miljoen inboorlingen de aarde.

Wat zij gemeenschappelijk hebben is een diepgaande bekommernis om hun gezinnen, hun levenswijze en cultuur of met andere woorden hun identiteit te beschermen.

Maar hun strijd om erkenning gaat niet enkel om overleven en van alle hindernissen die ze moeten nemen is de meest fundamentele en moeilijkst aanvaardbare: het feit dat niet iedereen op dezelfde manier wil leven.

In ontwikkelingslanden, is een groot deel van ons zo gewoon geraakt aan snelwegen, aan commerciële centra, aan een professionele carrière, aan op pensioen gaan, dat we veronderstellen dat iedereen overal op deze planeet naar onze manier van leven en materiële welvaart verlangt met alle voor-en nadelen dat ze met zich meebrengt.

Inheemse volkeren drukken een heel andere wens uit: ' Probeer ons verlangen te begrijpen om op een heel andere wijze te overleven.'

In mei 1992 op de eerste mondiale conferentie van inheemse volkeren werd deze wens ondubbelzinnig door 400 leiders van deze volkeren, uit vele verschillende landen afkomstig, gezamenlijk geformuleerd.

De wens werd aldus verwoord: ' Naar een toekomst groeien door de sporen van de voorouders te volgen, hun natuurlijke rechten op het behoud van een eigen identiteit te verdedigen, over hun eigen bestuur te mogen beslissen, hun eigen wetten te mogen nakomen, hun kinderen te mogen opvoeden en hun culturele identiteit te behouden.'

Hiervoor is het belangrijk dat wij ons bezinnen over onze eigen wijze van leven en dat wij een manier van leven ontwikkelen die ons helpt het respect voor de natuur terug te winnen. Het is een verschrikkelijke ironie van de geschiedenis dat ons voortdurend zoeken naar nieuwe hulpbronnen die we gaan halen in woestijnen en regenwouden ons ertoe brengt die culturen uit te roeien die nog weten hoe we in overeenstemming met de natuur en onze omgeving kunnen leven. Hen uitroeien betekent een verlies voor de planeet.'

Dit schreef Art Davidson in het voorwoord van zijn boek : 'Endangered people', dat in 1993 uitkwam. Hoewel we nu ondertussen vele jaren verder zijn blijken deze woorden nog steeds heel actueel.

Op de eerste pagina van het boek staat een fundamentele, sterke uitspraak van Octavio Paz, Mexicaanse schrijver en diplomaat, winnaar van de Nobelprijs voor literatuur.

 

'Wat de wereld in beweging zet is de interactie tussen de verschillen en wat daarin aantrekt en afstoot. Het leven is pluraliteit, de dood is uniformiteit. Door de verschillen en het uitzonderlijke uit te wissen en beschavingen en culturen uit te roeien zal de vooruitgang het leven verzwakken en de dood versterken, ons verzwakken en verwonden.

Elke visie op de wereld die uitdooft,
elke cultuur die verdwijnt ontneemt een mogelijkheid op leven.'

Octavio Paz

 

sjamaanindebergen

 

Deze reflecties zetten het belang van het nemen van de lessen die inheemse volkeren ons spiegelen in reliëf. Het gevaar dat ze lopen is dat ze genegeerd, geminacht, uitgeroeid of geïdealiseerd worden. Dit staat tegenover leren van hun ervaringen om tot een beter begrip van de natuur en onze natuur te komen.

Onze cultuur neigt ertoe geest en natuur te scheiden en hierdoor verliezen we contact met onze instincten om te overleven in een wereld waarin grote natuurkrachten werkzaam zijn die we ook innerlijk in beweging kunnen voelen komen. Dit is wat je kan ervaren als je door geestelijke inhouden overweldigd geraakt.

Deze scheiding heeft de Westerse wetenschappelijke benaderingen enorm bepaald. We neigen tot éénzijdigheid als we de samenhang tussen natuur en geest verliezen. Zoals een te sterke focus op het geestelijke het lichaam uit het oog kan verliezen.

Over heel de wereld komen zorgverleners, psychologen, psychiaters, pedagogen in beweging en koppelen een gedegen academische kennis met een grondige studie van de kennis die door natuurvolkeren geleefd en in rituelen vorm gegeven wordt.

Door een bevruchtende uitwisseling wordt het zicht op psychologische symptomen enorm verruimd en verdiept.

Dank zij het onderzoek van antropologen en psychiaters opent zich nu een veld van kennis dat in deze tijd een vertaalslag behoeft maar in de toekomst kan leiden tot een veelzijdige benadering van geestelijke gezondheid. Misschien helpt het om de dingen die bij het leven horen bij het leven te laten. Geboorte en dood en de groeifasen, waar ieder mens mee te maken krijgt vragen naar zingeving die geestelijk ondersteuning biedt en mensen helpt zichzelf te begrijpen. Dit zijn thema's die voor natuurvolkeren centraal staan en ons uitdagen onze eigen natuur te leren aanspreken om er zinvol mee om te gaan.

Tegen deze achtergrond is het raakpunt dat Phil Borges in Crazywise hanteert ongelooflijk actueel.

 

beeldhouwwerksjamaan

 

 

 

 

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

 

wijsheid inheemse volkeren

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op de achtergronden van de documentaire Crazywise

 

getuigenissen in de documentaire

 

hulpverleners-
getuigenissen
in de documentaire

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600