Waarom werden zij uitgenodigd

 

De psychiaters die als sprekers deelnemen zijn heel bewust omwille van hun engagement in verband met geestelijke kwetsbaarheid gevraagd en gekozen.

Ieder van hen heeft jarenlange ervaring achter de rug en ze hebben een voortdurende reflectie op hun werk met mensen omgezet in concrete initiatieven die perspectieven openen voor een bredere kijk op geestelijke kwetsbaarheid.

 

heleenvannieuwlandbeeld

 

beeld Heleen van Nieuwland

 

Hen uitnodigen om via een dynamische en vruchtbare uitwisseling met Phil Borges en alle aanwezigen aan de conferentie deel te nemen maakt deel uit van de bruggen die geslagen worden. Met respect voor hun medewerking geven we hen in vertrouwen de ruimte om in een open geest setting hun visie op de aangesneden thema's met ieder te delen.

Heden ten dage staan niet enkel patiënten onder een zware druk maar ook de hele psychiatrie krijgt steeds meer te maken met veranderingen die zich voltrekken, de ernst van de symptomen die steeds maar toeneemt, het groot aantal allochtonen dat zich met psychische klachten meldt, de nadruk die in de media valt op wat er medisch in de psychiatrie verkeerd gaat, bezuinigingen op het vlak van gezondheidszorg en een toenemende drang om psychologische symptomen te classificeren en te generaliseren.

Binnen medische kringen heeft een psychiater soms een minder aanzien dan een neuroloog, die zowat aan de top staat, wat waardering betreft.

We zouden ons ernstig kunnen buigen over de vraag: wat doet deze context met mensen die hun roeping volgen en toch dit vak willen beoefenen?

Ook zij gaan een confrontatie aan met kwetsbaarheid.

Worden ze er slachtoffer van of is het voor hen een uitdaging om hun werkveld au sérieux te nemen, het grondig te bevragen en met nieuwe inzichten en zelfreflectie te verbreden?

 

In dit verband citeer ik graag een passage uit het boek Psychogenocide van Erik Thys, een boek dat verderop kort wordt samengevat onder de rubriek “Nieuwe en bredere visies op geestelijke kwetsbaarheid”.

 

'Ook op de psychiatrie zelf en de mensen die er werken rust een stigma.

Van oudsher zijn er folkloristische vergelijkingen tussen psychiaters, psychologen en patiënten.
Die zijn goedaardig en niet totaal uit de lucht gegrepen:
heel wat hulpverleners hebben ook een zekere ervaringsdeskundigheid.

En daar is niets mis mee, zeker nu ervaringsdeskundigen meer en meer in de psychiatrische zorg ingeschakeld worden. Maar ook binnen de medische wereld dreigt er een zekere marginalisering van de psychiatrie.

De toenemende technologisering van de geneeskunde wakkert de chronische identiteitscrisis van de psychiatrie aan. De psychiatrie lijkt gevangen in een eeuwige slingerbeweging tussen een bio-technologische benadering (medicatie, ECT, nieuwe technieken als transcraniële magnetische stimulatie) en een psychotherapeutische aanpak (psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie, acceptance and commitment therapy, mindfulness).

Het bestaan van deze verschillende 'scholen' vloeit voort uit het feit dat psychiatrie een jonge wetenschap is die zich bovendien buigt over wat wellicht de meest complexe materie is die er bestaat: de menselijke geest.

Tegenover de andere disciplines wil een biologische visie op de psychiatrie vooral technisch -wetenschappelijke geloofwaardigheid nastreven, waar andere scholen precies aan het medische domein willen aanbieden wat daar verloren dreigt te gaan: de menselijke, persoonlijke dimensie ( Verhaeghe 2012 ).

 

Ook maatschappelijk ligt de psychiatrie onder vuur:
' de ' psychiatrie is te repressief maar ook te laks, te hoogdrempelig, onderbemand maar ook overmand, geobsedeerd door DSM-diagnosen
en psychofarmaca. De schijnwerpers die op de psychiatrie gericht staan, maken dat enkele individuele schandalen op het hele domein afstralen. De sereniteit raakt zoek en broodnodige discussies worden nodeloos gepolariseerd. Al deze kritiek is behartenswaardig, maar psychiatrie bedrijven blijft elke dag weer een zaak van luisteren en begrijpen, geduld uitoefenen, hard werken, creatief proberen te zijn, afwegen, omgaan met machteloosheid. En van prachtige ontmoetingen. Misschien is wat in de luwte gebeurt belangrijker dan wat altijd weer de media haalt.'

 

eenreisvan1000mijlafbeelding

 

Bij de psychiaters die voor deze conferentie zijn uitgenodigd staan deze vragen in hun werk met mensen die extreme vormen van psychische kwetsbaarheid ervaren centraal: wat dient in de klassieke benadering van geestelijke gezondheid worden aangevuld om een vollediger en veiliger omkadering te bieden aan hen die zoekende zijn om zichzelf geestelijk weer vaste grond onder de voeten te geven.

De focus in hun werk valt op het fenomeen psychose, dat ze binnen nieuwe perspectieven benaderen om aldus een dynamische begeleiding te faciliteren.

In de context van de conferentie is hun aanwezigheid zowel gelinkt met het proces van Adam en Ekhaya dat in Crazywise in beeld komt als met het proces dat sjamanen doormaken, als ze een geestelijke crisis te boven komen en daarna anderen helpen.

Er worden naar raakpunten en het geven van een vertaalslag naar een huidige nieuwere kijk op psychose, bipolaire stoornis enz. gezocht
en dit komt dan ook in hun lezingen aan bod.

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie - info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

waarom werden zij uitgenodigd

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

meer informatie over de sprekers

 

nieuwe en bredere visie op geestelijke kwetsbaarheid

 

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600