De muzikale omlijsting

 

Beatrice Van der Linden

Sam Deltour

 

De conferentie raakt aan een grondthema van het leven: hoe een gezonde relatie opbouwen met geestelijke kwetsbaarheid?

We hebben als mens hiervoor heel wat vermogens of instrumenten tot onze beschikking. Door deze vermogens te leren aanspreken kunnen we ons lichaam, gevoel en geest helpen helen.

Een van deze vermogens is muziek maken of beleven. De mens heeft heel vroeg ontdekt dat de materialen die hij in de natuur aantrof klanken konden voortbrengen. Dit ontstond in een tijd waarin de mens nog volop afhankelijk van de natuur was en op klanken in de natuur voortging om zich er op te kunnen oriënteren en om te ontdekken hoe hij het best kon inspelen op de veranderingen die er zich in voltrokken.

Wat eens deel uitmaakte van overleven werd beetje bij beetje ook bron van creativiteit en heling. Het spel om het spel, het improviserend verklanken en uitdrukking geven aan impressies ontstond en zo sprak de mens zichzelf ontdekkend dit wonderlijke vermogen tot zelfheling aan dat tot op de dag van vandaag mensen beroert, ontroert en vervoert.

Ondertussen wordt in onze tijd ook meer en meer waarde toegekend aan het bewust gebruik maken van muziek om iemand te helpen van chaos tot orde te komen, van verstoring tot rust, van schok tot beweging, van trauma tot kracht in de verwonding te bewegen enz.

In situaties van extreme geestelijke kwetsbaarheid is het vaak muziek die mensen helpt het contact met zichzelf te behouden. Het geloof in hun menselijke waardigheid aan te sterken.

Van inheemse culturen leerde ik dat muziek een onafscheidelijk onderdeel van heling is. Muziek voegt een dimensie aan heling toe, die mogelijkheden tot expressie opent die verder reiken dan kunnen verwoorden van. Woorden schieten in momenten van extreme kwetsbaarheid soms tekort of dekken de lading niet of niet meer.

Een vrouw uit de Dogon-cultuur, de oudste cultuur in Afrika, in het huidige Mali, vertelde me dat de Djembé voor hen het behoud van hun waardigheid als volk belichaamt. Door het dagelijkse harde werk in de mijnen die zowel volwassenen als kinderen verplicht door de blanken dienden te verrichten waren ze zo uitgeput dat ze bijna niet meer aan andere dingen toekwamen.

De oudsten deden als hulpactie hun best om de leden van de stam aan te moedigen 's avonds rond het kampvuur ondanks alle pijn, vernedering en vermoeidheid djembé te spelen en via klanken, ritme, stem en dans hun geestelijke vermogens te blijven aanspreken om als mens niet af te knakken en de eigen identiteit en waardigheid te verliezen.

Door de djembé konden op deze wijze ook de oude tradities en waarden van het volk aan de jongeren doorgegeven worden zodat ze niet verloren gingen en ze hun eigen ankerpunten behielden om als mens waardig en gezond te leven.

Er zijn ontelbare voorbeelden van hoe dit vermogen in inheemse culturen wordt aangesproken.

Muziek is ook een hoofdbestanddeel van sjamanistische rituelen. De trom verzamelt bij iedere belangrijke verschuiving of gebeurtenis in de stam al de leden van de stam rond een zelfde doel.

Zin en betekenis verlenen aan wat hen overkomt.

Ook bij ons kennen we voorbeelden van de rol die muziek speelde voor overlevers van Auschwitz en de oorlog.

Daarom is ook de muziek een hoofdbestanddeel in de conferentie. Ze maakt deel uit van de opening van de conferentie, van de film, ze is brug tussen de verschillende onderdelen, en ze dient als slotakkoord.

Dank zij de welwillende inbreng van enkele muzikanten die muziek aanwenden voor het kanaliseren van geestelijke kwetsbaarheid kunnen we ze life ervaren en tot bedding maken voor het verwerken van wat ons op deze dag beroert, waardoor ze ons helpt naar voren te bewegen. Wat hier betekent actief participeren en inspelen op wat zich aandient.

 

Hieronder volgt reeds een eerste inkijk in de inbreng, die nog verder wordt aangevuld.

 

Beatrice Van der Linden

Sam Deltour

 

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

 

de muzikale omlijsting

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op het waarom van deze conferentie

 

het grondthema van de conferentie:

Perspectief voor
geestelijke kwetsbaarheid

 

Het ontstaan
van de tekening

 

Bruggen bouwen

 

Kunstzinnige omlijsting

 

Geestelijke kwetsbaarheid

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600