De kunstzinnige omlijsting

 

Tijdens de conferentie stellen zich voor:

Ingrid Vanderwaeren

Bram Julian D.

VZW KAOS

anonieme bijdrage

 

 

Laat de pijn pijn zijn
niet in de hoop dat hij oplost
maar met het geloof dat hij op zijn plek valt
in de orde der dingen.

Waar hij niet minder pijn is
maar waarheid in vorm.

Omdat al wat natuurlijk is een innerlijke orde heeft
en er naartoe beweegt
zoals leven natuurlijk is als een blad.

 

Oude anonieme tekst

scheppendevormen

 

De eerste vormen waarin de mens zich beeldend uitdrukt zijn oud, heel oud. Zo oud dat we moeilijk kunnen achterhalen wat de mens destijds bewoog om uit te drukken wat hij toen ervoer.

Eeuwenlang is de drang tot scheppen aan de mens eigen gebleven en bepaalde mede de ontwikkeling van de cultuur waarvan hij deel uitmaakt. Of nog anders gezegd: de cultuur werd drager van wat de mens innerlijk beroert maar vooral begeestert. De kunst van een cultuur werd een boek dat de innerlijke zoektocht van de mens in beeld brengt. A map of life, een kaart waarin het leven gelezen wordt.

Aan de basis van elk van de vele vormen waarin de mens zich eeuwenlang al uitdrukt liggen waarneming en gewaarwording alsook de verwondering over wat men waarneemt en gewaarwordt.

Wat wij creativiteit noemen is verwondering als impuls tot scheppen beleven.In het uitdrukken van de beleving van de waargenomen innerlijke of uiterlijke werkelijkheid kan ze zich in een andere gedaante laten zien, die een betekenis vrijgeeft waarin de oorspronkelijke ervaring kan worden herkend als deel van zichzelf dat aan het licht komt.

Sedert het begin van de mensheid ontsluit zich in het scheppen van vormen de geestelijke dimensie van het leven. Wat kan de geest zonder materie en materie zonder geest?

Scheppen laat zien dat ze elkaar aanvullen wat ons een vermoeden geeft dat materie gestolde geest is. Een vermoeden dat ook al eeuwen oud is.

Het werd de drive achter de zoektocht van de alchemist naar goud.

Als bewerker van materialen schept de mens, en voor zichzelf en voor de ander, mogelijkheden om de materie als drager van geest te bestemmen.

Dit laatste is voor inheemse volkeren een grondthema van waaruit het dagelijkse leven vorm en structuur krijgt. De eerbied voor wat de aarde in haar scheppende impuls voortbrengt is ontzag voor de geest die erin werkzaam is. Een geest die zich in oneindige vormen verdicht en die de mens ontsluiert door in de materie werkzaam te zijn.

Scheppen is in de materie werkzaam zijn. Durven toegeven aan wat via de materie ons aanspreekt. De verwondering over het zand en de zee die door eb vloed vormen boetseert, doen het kind met zijn handen het zand beroeren tot het scheppend zijn eigen zandkasteel bouwt.

 

kindstrand2x30

 

Daar begint het vertrouwen van de beweging van uitdrukking geven aan. Ongestoord en aangemoedigd wordt dit vertrouwen na vele bewegingen zelfvertrouwen. Het durven vertrouwen van wat men van zichzelf niet kent en ontdekkend als deel van zichzelf herkent.

Dit is in een notendop de grond waarom creativiteit en geestelijke ontwikkeling zo nauw met elkaar verweven zijn. Creativiteit is niet beperkt tot het scheppen van kunst met een K maar maakt deel uit van de betekenis die we elke handeling, gedachte, gevoel en gebaar kunnen toedichten in de eb en vloed van het dagelijks leven. Ze was en is de basis van alle ambachten. Van elke beweging die de mens innerlijk maakt om zijn wereld en zijn beleving zo in te vullen dat ze hem in zijn ontwikkeling dient.

Daarom ook is mogelijkheden creëren om de scheppende vermogens in de mens te wekken een onlosmakelijk deel van een proces van genezing. Op voorwaarde dat genezing als een proces wordt gezien. Waar ruimte is voor een proces wordt er dynamisch naar her leven gekeken: als een scheppend ontwaken aan jezelf in de eb en vloed van het leven.

Gelukkig wordt meer en meer de waarde van de scheppende vermogens van de mens geacht in het begeleiden van mensen die zichzelf zoeken of in crisis verkeren. Het maakt deel uit van het vinden van ankerpunten om ordening te ontwarren in de chaos die zich op dergelijke momenten kan aandienen.

 

In deze geest wil de conferentie door het aanwezig stellen van vormen die tijdens een proces van herstel en ontplooiing van het vermogen de eigen geesteskracht aan te spreken tot leven kwamen. In deze context zullen een aantal mensen op uitnodiging hun creaties delen. Dit delen is zich ook kwetsbaar opstellen.

In een zich kwetsbaar openstellen voor wat in deze werken ons aanspreekt kan eenieder zich verbinden met wat doorheen deze werken mensen onderling met elkaar verbindt. Een samen bewegen in de geest van de materie om kennis te nemen van de werking van de geest.

 

Huguette Beyens

 

Tot slot nog enkele citaten die de wisselwerking geest en materie weerspiegelen.

 

 

“Bij het woord 'compositie' werd ik altijd innerlijk aangedaan
en ik maakte het later tot mijn levensdoel een ' compositie ' te schilderen.
Het woord zelf had op mij het effect van een gebed.
Het vervulde mij met ontzag.

 

 

Dat wat materieel nog niet bestaat kan zich nog niet materieel uitkristalliseren.
De geest die naar het rijk van morgen leidt,
kan alleen door het gevoel worden herkend.”

 

Wassily Kandinsky.

 

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

 

de kunstzinnige omlijsting

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op het waarom van deze conferentie

 

het grondthema van de conferentie:

Perspectief voor
geestelijke kwetsbaarheid

 

Het ontstaan
van de tekening

 

Muzikale omlijsting

 

Bruggen bouwen

 

Geestelijke kwetsbaarheid

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600