Joan Halifax

item10

Amerikaanse Zen-lerares, antropoloog, activiste voor sociale rechtvaardigheid en schrijfster. Ze heeft enorm veel werk verzet om de zorg voor stervende mensen onder de aandacht te brengen en werkte van 1972 tot 1975 samen met Stanislav Grof in het psychiatrisch onderzoek centrum met stervende aan kanker lijdende patiënten. In academische middens geeft ze over haar ervaring met stervenden lezingen.
Ze hecht vooral belang aan de psychosociale, ethische en spirituele facetten in de zorg voor stervenden en is leidster van het project Being with Dying.
Ze stichtte tevens het Upaya Prison Project in Mexico dat meditatieprogramma's voor gevangenen ontwikkelt. Daarnaast leidt ze de Nomads Clinic die zorg verleent aan dorpsbewoners in Nepal.
Ze is vooral begaan met de vraag: wat maakt ons menselijk?
Van de natuur leerde ze dat we haar niet enkel nodig hebben om te overleven maar ook om als mens te groeien.

'De wereld en de geest en de natuur, ik en de ander, de adem en de atmosfeer zijn niet van elkaar gescheiden"

Will Hall

item12

Amerikaanse hulpverlener, trainer en schrijver en wereldwijd bekend voor zijn inspanningen om geestelijke gezondheid te faciliteren.
Hij maakte zelf een geestelijke crisis door waarin hij onvoorbereid in een andere laag van het bewustzijn terecht kwam. Vanuit deze ervaring onderneemt hij initiatieven om veiligheid te creëren voor mensen die van allerlei vormen van extreme kwetsbaarheid dienen te herstellen.
Hij is eveneens betrokken bij allerlei onderzoek omtrent psychose en wordt regelmatig uitgenodigd in het universitaire medisch centrum van Maastricht.
Hij doet onderzoek naar het effect van medicatie en alternatieven. Geestelijke gezondheid beschouwt hij als een sociaal gegeven en een taak voor de gemeenschap.
Hij is eveneens getraind in Open Dialogue en werkte met Jaakko Seikkula.

'Hoe kunnen we onszelf bevrijden en werkelijk zorg voor de ander dragen?'

'Ik ben diep geroerd door het mysterie, het lijden en de mogelijkheden die deel uitmaken van ons mens zijn en streef naar een manier waarop ieder, los van waar de geest ons voert, kan thuiskomen.'

 

Stanislav Grof

item13

Van oorsprong Tsjechische bewustzijnsonderzoeker, psychotherapeut en psychiater, trainer en schrijver.
Ligt mede aan de basis van de Transpersoonlijke Psychologie. waarin ruimte en aandacht is voor religieuze en spirituele ervaringen. Hij deed jarenlang onderzoek naar allerlei bewustzijnstoestanden en ontwikkelde een methode Holotropic Breathwork om deze veilig te beleven. Hij deed eveneens samen met zijn vrouw Christina Grof jarenlang onderzoek naar het helend potentieel van LSD in psychotherapie.
Hij is ervan overtuigd dat bewustzijn een actieve rolt speetl in het creëren van realiteit. Hij bestudeert allerlei vormen in verschillende culturen waarmee reeds eeuwenlang dieper bewustzijnslagen worden aangeboord en gehanteerd. Hij onderzoekt daarbij het verband tussen rituelen en geestelijke gezondheid.

' Een radicale innerlijk transformatie en het stijgen naar een nieuw bewustzijnsniveau is misschien de enige hoop die we hebben in de huidige wereldwijde crisis die ontstaan is door de dominantie van het Westerse mechanistisch paradigma.'

 

Gabor Maté

item14

Van oorsprong uit Hongarije, neuroloog, psychiater en psycholoog en schrijver. Hij is gespecialiseerd in onderzoek naar mogelijke oorzaken van allerlei verslavingen.
In zijn benadering van geestelijke crisissen combineert hij wetenschappelijk onderzoek met gevalstudies en vooral ook veel eigen ervaring. Hij streeft naar een zo breed mogelijk perspectief om mensen mogelijkheden te bieden zichzelf te begrijpen. Hij bezit een jarenlange ervaring in het werken met patiënten die aan verslaving lijden, begeleidde veel families en heeft ook een jarenlange ervaring in palliatieve zorg.

' Vrijheid is een subtiel gegeven. Het vraagt inspanning, aandacht
en een focus op niet automatisch handelen. Alhoewel we over vrijheid beschikken oefenen we er alleen maar mee als we streven naar waakzaamheid, wanneer we niet enkel bewust zijn van de inhoud van de geest maar op de geest zelf als een proces.'

' Geen enkele samenleving kan zichzelf begrijpen
zonder naar haar schaduw te kijken.'

' Wegvluchten van pijn is pijn creëren.'

 

Robert Thurman

item15

Amerikaanse Indiakundige, Tibetoloog en Boeddholoog.
Hij is medeoprichter van de niet-gouvernementele organisatie Tibet House. Een organisatie die onafhankelijk van de overheid werkt aan het bevorderen van milieubescherming. Hij verdiepte zich jarenlang in het Tibetaans Dodenboek en houdt een pleidooi voor de wetenschappelijk basis van dit werk. Hij ijvert voor het behoud van de Oude Aziatische geneeskunde en heling door muziek en kunst.

' Je kan jezelf ervaren als de anderen als je het waanbeeld loslaat dat je van hen afgesneden bent. Als je dit doet kom je tot het ervaren van wat zij ervaren.'

' Mededogen wordt een ervaring als je plots ontdekt dat je jezelf kan overgeven aan enige vorm van kunst, meditatie, begrip, actuele kennis, en zo ontdekt dat je over grenzen heen kan reiken wetend dat je met anderen verbonden bent.'

 

Laura Delano

item16

Amerikaanse ervaringsdeskundige die veertien jaar doorbracht in psychiatrische instellingen en nu haar leven zonder medicatie in handen neemt en haar ervaring constructief met de wereld deelt.

' Als je communiceert met tranen en verdriet en boosheid en wanhoop en vreugde zoals ik ze leef, ze als heilig beschouwen, omdat ze bestaan. Weet dat deze emoties jouw wijsheid zijn, niet een gebrek. Geloof hen niet die beweren dat wat je voelt een teken is dat er iets met jou verkeerd is.

Als je zo met gevoelens omgaat herinner je dan dit:

Ze zijn een teken van je levendigheid. Ze zijn heilige kracht. Ze zijn een gave dat je met de wereld moet delen. Gebruik ze als een licht en een gids en een hand die geopend is naar hen die te bang zijn om ze te voelen’

 

Robert Whitaker

item17

Amerikaanse journalist die over geneeskunde, wetenschap en geschiedenis schrijft.
Hij schreef een artikel over medicatie die een hindernis voor herstel kan zijn. Hij trekt steeds vaker aan de noodbel door informatie te verspreiden over onderzoek naar het gebruik van te zware medicatie bij psychiatrische aandoeningen. Hij brengt tevens de toenemende stijging van geestelijke crisis in de USA in kaart en waarschuwt voor een epidemie.

' Psychose leeft niet in het hoofd. Het leeft in de onderlinge relaties in families, en de onderlinge relatie tussen mensen.' legde Salo uit.
' Het is in de relatie en degene die de psychose uitleeft
spiegelt de slechte conditie van deze relaties.
Hij of zij vertoont de symptomen en moet de last ervan dragen.'

 

Alberto Villoldo

item18

Geboren in Cuba. Bestudeerde gedurende vele jaren het sjamanisme.
Hij is een humanistische psycholoog en medische antropoloog.
Hij deed jarenlang onderzoek naar geneeswijzen van de sjamanen van de Amazone en Andes. Hij leidt mensen op in energetische geneeskunde.

' De sjamaan leeft met één been in deze wereld
en met een ander in de wereld van de geesten.'

' Alles wat je ervaart spiegelt een deel van jezelf.'

' Het gaat er niet om de betekenis in iets te vinden maar om betekenis te geven
aan elke situatie waarin je verkeert.'

' Een sjamaan gelooft niet in een scheiding tussen lichaam en geest
of tussen de zichtbare wereld van de vorm
en de onzichtbare wereld van energie.'

 

Daniel J. Siegel

item19

Americaanse neuro- en kinderpsychiater en pedagoog.
Hij is stichter van het Mind-Sight Institute. Het heeft als doelstelling een gegronde geïntegreerde wetenschappelijk beeld van de menselijke ontwikkeling te vormen. Hij onderzoekt de tools die helpen om gezond en comfortabel geestelijk te functioneren. Hij leert hoe we aandacht kunnen schenken aan wat er in onze geest gebeurt en beter te verstaan wat er innerlijk in ons gebeurt. Hij hanteert inzichten die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke inzichten van de laatste jaren dat waar wij aandacht aan schenken de structuur van ons brein beïnvloedt.

' We zijn steeds in een voortdurende in een scheppende zijnstoestand en creëren onszelf.'

' Behandel mensen als wat ze zouden kunnen zijn en je helpt hen te worden waar ze toe in staat zijn.'

 

Sara Pelfrey

item20

Amerikaanse en oprichtster van Soul Food Coffee House in Seattle. Een aardige plek waar mensen kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of hapje en elkaar in een open geest kunnen ontmoeten om de dingen waar ze mee bezig zijn te delen. Muziek, poëzie, een idee of inspiratie, een boek, enz.
Er zijn voortdurend allerlei optredens van lokale en andere artiesten. Er is een winkel met cadeau spulletjes uit verschillende culturen. Het huis steunt ook andere initiatieven.

 

Roger Walsh

item21

Australische hoogleraar in psychiatrie, Filosofie en Antropologie. Hij deed verdienstelijk werk op het gebied van vergelijkende studies tussen verschillende richtingen in psychologie en psychotherapie.
Hij bestudeerde Aziatische filosofieën en psychologen en onderzocht eveneens het effect van meditatie en transpersoonlijke psychologie. En hij verdiepte zich in godsdienstpsychologie.
In het kader van de tegenwoordige wereldcrisis deed hij onderzoek naar de psychologische oorzaken en gevolgen van deze crisis.
Vragen die aan de basis van al zijn onderzoek leven zijn:
Wat betekent het om wijs te leven en wat is er voor nodig?
Hoe kunnen we kwaliteiten als liefde, wijsheid, vriendelijkheid, en medeleven ontwikkelen?
Wat is de betekenis van woorden als verlichting, verlossing, en redding van de ziel?

' Het grootste deel van de opvoeding bestaat eerder uit levensomstandigheden creëren dan tegemoet komen aan hoe te leven.'

' We zijn niet alleen meer dan we ons verbeelden maar meer dan we ons kunnen verbeelden.'

' We hebben onszelf op tragische wijze onderschat. We hebben ons lelijk misleidt door onszelf eerder als tijdelijke lichamen te beschouwen dan als tijdloze geesten.'

 

Allen Frances

item22

Amerikaanse psychiater. Hij deed heel wat onderzoek omtrent persoonlijkheidsstoornissen, chronische depressie, angststoornissen, schizofrenie, AIDS en psychotherapie. Hij komt op tegen excessen in de psychiatrische diagnostiek en schetst perspectieven voor een gezonder functioneren van de psychiatrie. Hij klaagt vooral aan 'dat het een industriële standaard is waarmee het onderscheid tussen normaal en abnormaal gemaakt wordt '. Tevens houdt hij een pleidooi voor een degelijke behandeling waardoor mensen echt geholpen worden.

' DSM-definities houden geen rekening met persoonlijke en contextuele factoren zoals bijvoorbeeld dat depressieve symptomen een begrijpelijke respons zijn op verlies, een verschrikkelijke leefsituatie, een psychologisch conflict of persoonlijkheidstrekken.'

 

Peter Götszche

item23

Geboren in Denemarken. Fysicus, bioloog en chemicus en onderzoeker, was zelf jarenlang werkzaam in farmaceutische industrie. Stelt zich nu heel kritisch op tegenover het toedienen van medicatie en stelt de motieven in vraag.
Hij is medeoprichter van de Nordic Cochrane Centre, dat veel wetenschappelijke behandelingen op hun doeltreffendheid onderzoekt en juiste informatie over de werking ervan nastreeft. Het werkt samen met onderzoekers van over heel de wereld die hun kennis en ervaring met elkaar delen.

 

James Baraz

item24

Amerikaanse leraar in meditatie. Hij maakt in zijn trainingen de Boeddhistische levensinstelling toegankelijk voor hen die niet in de filosofie van het boeddhisme geïnteresseerd zijn met als doelstelling een gelukkig en tevreden leven te leiden.

' Ik geloof dat iedere persoon gelukkig wil zijn. In de kern is de drijfveer achter al onze handelingen een verlangen naar een geniaal welzijn. Ons welzijn en vreugde zijn in staat om deze ook in anderen te wekken en worden zo tot gave voor ieder die we ontmoeten.'

 

Caroll Dunham

item25

Amerikaanse medische antropologe die vele jaren in de Himalaya doorbracht. Ze legt verbanden tussen omgeving, cultuur en geestelijke gezondheid. Ze is directrice van Sojourn Nepal, een school in Katmandu die zelf-ontwikkeling aanmoedigt door uitwisselingen tussen de Tibetaanse en Nepalese cultuur. Ze maakte films voor National Geographic.

 

Angeles Arrien

item26

Geboren in Spanje. Een culturele antropologe, schrijfster en opvoedster. Ze geeft lezingen over de relatie tussen culturele antropologie, psychologie en vergelijkende religies. Zij deed veel ervaring op met inheemse spiritualiteit en gaf deze een moderne vertaalslag in haar lessen, zodat de essentie van oude culturen in het moderne leven konden worden geïntegreerd.

' Onze respons op een gebeurtenis is belangrijker dan de gebeurtenis zelf.'

' Ik vertrouw het mysterie en op wat in stilte en in de natuur opwelt als er geen afleiding is.'

 

Dwayne Stone

item31

Amerikaanse therapeut. Met een ruime ervaring in het begeleiden van mensen die moeten dealen met schizofrenie, angst, depressie en bipolaire stoornissen. Hij werkte een heel herstel program uit voor gescheiden ouders en gaat uit van het grondprincipe dat ieder in wezen weet wat goed of niet goed voor hem is. Hij hanteert ook de wijsheid van een oud gezegde uit Japan: Je kan zeven keer vallen maar de achtste keer sta je op

 

Christa Mac Kinnon

item27

Amerikaanse psychologe en familietherapeute en trainster. Ze verdiepte zich jarenlang in Shamanisme en integreert wat haar daarin inspireerde in haar therapeutische praxis. Ze is vertrouwd met de behandeling van trauma en is overtuigd van de noodzaak om de oude wijsheid van inheemse culturen in de hedendaagse benadering van geestelijke gezondheid.

 

' We weten niet alleen instinctief dat we ons lichaam en geest tekort doen en het afgesneden zijn van koesteren die ons fataal kan worden, maar onderzoek over de gaven van de natuur heeft ons getoond dat hoe meer we ze onze kinderen ontzeggen hoe meer we hun ontwikkeling in een richting sturen die zowel hen als de gemeenschap schaden.'

 

Sandra Ingerman

item28

Amerikaanse lerares in shamanisme. Ze vertaalt sjamanistische principes naar de noden van deze tijd. Ze leert mensen hoe als een wereldgemeenschap te leven en te denken en samen te werken om constructief dingen in de wereld te veranderen. Ze helpt mensen om de verbinding met de natuur te herstellen. Ze is tevens een familie therapeute en helpt mensen hoe ze moeten omgaan met stress tengevolge van trauma.

' Elk van ons moet persoonlijke en planetaire beslissingen nemen
om het misbruik van leven tegen te gaan.

Verantwoordelijk zijn betekent respons geven aan wat nodig is. '

' We zijn geen afzonderlijke wezens maar verbonden door een bron en het levensweb.
Verbeeld je eens dat een vinger van een hand op de grond valt en denkt dat hij een onafhankelijk leven kan leiden zonder met het lichaam verbonden te zijn. Dit gebeurt heden ten dage.
De mensheid handelt als afzonderlijke vingers die vergeten zijn
dat ze verbonden zijn met de oorspronkelijke levensbron.'

 

John Read

item30

Psycholoog en onderzoeker naar geestelijk welzijn en hoogleraar uit Nieuw- Zeeland. Hij verdiepte zich in de psychosociale oorzaken van psychose. Hij verricht veel onderzoek in verband met de relatie tussen vroeg-kinderlijk trauma en geestelijke stoornissen en naar de gevolgen van stigmatisering.

 

E. Fuller Toorey

item29

Amerikaanse psychiater die onderzoek verricht naar schizofrenie. In dit verband gaat zijn aandacht vooral naar de biologische oorzaken van psychose. Hij stichtte het AOT Assisted Outpatient Treatment waarbij een persoon die aan een psychische stoornis lijdt door supervisie geholpen wordt om in de gemeenschap te blijven functioneren mits hij zich aan bepaalde afspraken houdt.

 

 

 

De lijst van hulpverleners zou zeer onvolledig zijn als we niet in acht zouden nemen
dat de twee jonge mensen wiens proces we in Crazywise in beeld
volgen deze reflectie en kritisch bevragen voor een groot deel bevruchten.

 

Ze zijn door Phil met respect benaderd en dragen enorm bij tot het achten van de pijn die ze kennen om na een lang behandelingstraject hun eigen leven weer in handen te nemen.
Ze laten zien dat ze in hun kwetsbaarheid ook de kracht in zichzelf moeten aanboren om niet alleen maar zichzelf te begrijpen maar ook zin te geven aan de weg die ze gaan.
De weg die ze gaan is de weg van velen die zoekende zijn naar begrip voor wat ze zelf niet eens begrijpen omdat ze de processen die ze leven niet kunnen duiden.

 

In Crazywise leren we aldus Adam Gentry kennen en Ekhaya. Voor Adam zal het maken van de documentaire en zijn contact met Phil doorslaggevend zijn voor het leven van wat zich innerlijk aandient en het hoofd bieden aan wat hij vanuit de omgeving op zich voelt aankomen.

 

Voor Ekhaya is de ontmoeting met een Peer Support organisatie en in een latere fase met de genezeres Gogo Nana van cruciaal belang om zich bewust met de wortels van haar Zuid-Afrikaans cultuur te kunnen verbinden. Gogo Nana, die ook even aan het woord is in Crazywise wijdt haar in in de Sangoma-healing, wat betekent heling door de weg van de voorouders te volgen.

Na haar genezingsproces besluit ze om in de sporen van haar begeleidster zelf ook de tradities van haar volk voor heling van anderen in te zetten.

 

Ook zijn de ouders van Adam en familieleden van Ekhaya als ervaringsdeskundigen aan het woord. Ze getuigen over wat het proces van hun familielid met hen gevoelsmatig deed. Een voor herkenning belangrijk onderdeel van de documentaire.

 

Kraanvogelsinschemer

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

hulpverlenersgetuigenissen in crazywise

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op de achtergronden van de documentaire Crazywise

 

de wijsheid van inheemse volkeren

 

getuigenissen in de documentaire

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600