Getuigenissen in Crazywise

 

OracleHiResEdit1

 

In Craywise laat Phil beelden zien van verschillende sjamanen en hun werkwijze. Hij vertelt ook hoe hij vele jaren vóór het maken van Crazywise bij het maken van een documentaire over Tibet kennis maakte met Thupten Ngodup, monnik en medium van het Nechung Oracle.
Dit is het officiële staatsgodsdienst orakel van Tibet. Het medium was woonachtig in het klooster van Nechung waarvan hij de abt was, vandaar de naam.

Omwille van de ballingschap van de Tibetaanse regering is het klooster herschapen in Dharamsala in India, in de buurt van de huidige Dalaï Lama. Het medium die daar woont heeft de rang van vice-minister.
Het Tibetaans staatsorakel is al 400 jaar lang een mystiek onderdeel van de Tibetaanse boeddhistische traditie. Het wordt bij elke belangrijke beslissing geraadpleegd.

Thupten Ngodup is vanaf 1987 medium voor het orakel.

Pekar is één van de belangrijkste beschermgodheden. Tibetanen geloven dat Pekar het lichaam van een medium binnengaat en optreedt als een orakel.

De meeste van de Tibetaanse orakels ervaren hun eerst trance aan het begin van de puberteit. met name de personen die geacht worden medium te zijn of te worden dienen een uitgebreide training te ondergaan. Ook moeten ze over een enorme fysieke kracht kunnen beschikken, die ze tijdens de trance kunnen ervaren. De traditie vertelt dat ze dan in staat zijn een zwaard om te buigen.

Bij officiële gelegenheden draagt het medium heel wat kledingstukken boven elkaar. Het bovenste kledingstuk is in goud brokaat versierd met vier kleuren van de vier elementen: rood, blauw, groen, en geel.
Hij draagt ook een spiegel op de borst, omringd door turkoois en amethist met de mantra van Dorje Drakden ( gebed om bescherming ). Hij gaat in trance vergezeld van mantra's en muziek. Wanneer de trance vrij ver is gevorderd, wordt een enorme kroon van bijna 30 kilo met 4 vlaggen en 3 overwinningsbanieren op zijn hoofd gezet. Dan staat hij op en neemt een zwaard waarmee hij danst; hij voert deze dans na elke vraag en geeft een antwoord dat moet worden geïnterpreteerd.
Aan het einde van de sessie bidt hij nog een laatste gebed en valt dan bewusteloos neer.

 

Phil Borges was enorm onder de indruk toen hij getuige was van deze ceremonie en hij wou begrijpen hoe het medium dit hele mystieke gebeuren zelf onderging.

In de docu is Thupten Ngodup even kort zelf aan het woord.

 

vingersdieelkaarraken

 

Tijdens zijn zoektocht die uiteindelijk leidde tot het maken van Crazywise ging Phil Borges ook in gesprek met diverse hulpverleners, die elk voor zich hun visie op en benadering van geestelijke kwetsbaarheid met hem deelden.

Phil zelf neemt geen standpunt tegenover hen in, hij laat ieder van hen voor zich spreken zodat je als toeschouwer geconfronteerd wordt met een diversiteit aan benaderingen.

Zijn keuze viel op hulpverleners die zich kritisch durven opstellen en die onze Westerse benadering van geestelijke kwetsbaarheid in vraag stellen. Vele van hen zijn door ervaring en onderzoek zeer goed vertrouwd met het raakpunt tussen oude en moderne culturen en integreren de levensprincipes van natuurvolkeren in hun levenshouding en werkwijze.

Phil die diep geschokt was door wat hij rond geestelijke gezondheidszorg in Amerika waarnam zocht naar mogelijke alternatieven die perspectieven openen voor een onbevooroordeelde kijk op geestelijke kwetsbaarheid. Niet met als doel een strijd te voeren tegen gangbare benaderingen maar om door eerlijke reflectie tot een zinvolle aanvulling te komen, die kan leiden tot een beter begrip van wat mensen doormaken die door inhouden van andere bewustzijnslagen worden overweldigd zonder de handvaten te hebben om er constructief respons aan te geven.

Het is tegen die achtergrond zinnig om bij het kijken rekening te houden met het gegeven dat sommige informatie die de docu geeft in eerste plaats betrekking heeft op de huidige stand van zaken in de USA. Dan kunnen bepaalde uitspraken die door de hulpverleners die aan het woord zijn beter geplaatst worden. Jammer genoeg leven ook bij ons nog verouderde denkbeelden rond psychiatrie die het openen van nieuwe perspectieven en het integreren van andere benaderingen niet vergemakkelijken. Wat dit betreft levert de docu stof genoeg tot reflectie en een constructief kritisch bevragen van de huidige stand van zaken. Tegelijk verschaft ze informatie die nuttig kan zijn bij het in vraag stellen van zowel klassieke als alternatieve benaderingen.

Wat Phil betreft staat voorop dat hij persoonlijk als uitgangspunt het zoeken naar raakpunten hanteert waarbij de levensprincipes van oude culturen onze hedendaagse levenshouding vruchtbaar kunnen bevloeien.

 

beeldverawitleer

 

Op een aparte pagina
vind je een overzicht van de hulpverleners
die Phil heeft geïnterviewd met een korte kernachtige beschrijving
van hun professionele kennis.

 

Kraanvogelsinschemer

 

 

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

Crossing the abyss 1
building bridges - de brug over de kloof

perspectief voor geestelijke kwetsbaarheid

 

getuigenissen in crazywise

Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

verdere thema's
die dieper ingaan
op de achtergronden van de documentaire Crazywise

 

de wijsheid van inheemse volkeren

 

hulpverleners-
getuigenissen
in de documentaire

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600