De aktiviteiten van de VZW Het Levenssnoer
vinden voornamelijk plaats in Poustinia.

De VZW huurt bijna alle ruimten van dit huis
om haar aktiviteiten te kunnen ontplooien.

- - - - -

Wie wil weten waaruit deze aktiviteiten bestaan
kijkt even naar de subpagina "werking in Poustinia".


- - - - -

Op onregelmatige tijden vinden er ook elders in het land workshops
of andersoortige aktiviteiten plaats.

Hierrond wordt een en ander verteld op de subpagina "workshops in het land"

- - - - -

Nieuws over conferenties die georganiseerd worden
vindt U op de gelijknamige subpagina "conferenties"

- - - - -

Op de subpagina "boekingen" vindt U de onderwerpen en thema's
waarrond wij workshops of retraitedagen geven in Uw eigen huis of centrum
alsook de onderwerpen waarrond wij een lezing houden.
Voor concrete afspraken legt U verder contact met Willem Versteeg.