CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600
Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

Crossing the abyss 2
Het levensweefsel

geestelijke crisis, een deel van het leven

sprekers - myriam de keye

Myriam De Keye

 

Op uitnodiging zal Myriam De Keye tijdens de conferentie een onderdeel van het programma verzorgen waarin ze haar ervaring deelt van uitermate sterke kwetsbare momenten waarin ze geconfronteerd werd met bewustzijnsinhouden, die haar waarneming van de innerlijke en uiterlijke wereld sterk hebben ingekleurd. Het bracht haar in een toestand van zijn waarin ze overgeleverd aan sterke energieën die ze in zichzelf voelde bewegen, zowel naar ankerpunten in en buiten zich zelf zocht.

Dit soort sterke ervaringen waarin men met ongewone bewustzijnsinhouden wordt geconfronteerd die in het directe contact met de dagelijkse realiteit ingrijpen, worden als verschijnsel medisch ' psychose ' of 'psychose-gevoeligheid' genoemd. Een term die ondertussen door vele mensen als beladen wordt beleefd omdat mensen die dit verschijnsel ervaren bij gebrek aan juiste kennis ten onrechte worden gestigmatiseerd.

Kenmerkend is dat men zich dan overweldigd voelt door veel gewaarwordingen tegelijk zonder het gevoel te hebben hierin te kunnen ingrijpen of begrenzen, waardoor een dergelijke ervaring als overweldigend wordt beleefd.

Als dergelijke verschijnselen niet goed worden omkaderd leidt het beleven ervan tot eenzaamheid en een verlammend gevoel er niet meer bij te horen. Myriam laat zien wat nodig is om dit te vermijden en komt door haar getuigenis op voor begrip en mededogen. Zodat erkenning en herkenning van wat er tijdens een spirituele crisis in beweging komt wegen kan openen voor een veilige omkadering.

Myriam zal haar ervaring ook in het geheel van haar leven kaderen, waarbij zich verbanden laten zien die ze op heldere, eerlijke wijze toelicht. Zo wordt de spirituele crisis zoals ze deze ervaring ook beschouwt deel van haar menswording, wat haar sterkt in het besef dat momenten van crisis ook openbarend kunnen zijn. Zo leert ze heel wat over het functioneren van de geest en wat deze als gezonde voeding behoeft.

Ze schetst in haar lezing wat haar wel en niet geholpen heeft. Welke behoeften zich aandienden en hoe ze eenmaal omkaderd het contact met zichzelf terugvond en ervan leerde om haar leven anders te oriënteren. De ruimte krijgen om haar eigen verhaal te mogen doen speelde hierbij een grote rol, alsook de de kwaliteit van luisteren van vrienden en helpers.

Met mensen werken loopt als een gouden draad doorheen haar leven maar na deze sterke ervaringen voelt ze de motivatie om een eigen praktijk op te zetten, die ze De Levensweg noemt.

Daarin integreert ze wat ze zelf over de diepten van de ziel leerde en profileert ze zich als biografisch consulente waarvoor ze door training en ervaring haar eigen instrumentarium ontwikkelde. Wat ze als volgt toelicht:

' Wat ik nu doe, in mijn werk als biografisch consulente is de mens met een psychische kwetsbaarheid uitnodigen zijn ervaringen beeldend te beschrijven. Dit betekent zo te beschrijven, zonder rationele verklaringen, dat je als luisteraar naar een film van gebeurtenissen kijkt, dat je de gebeurtenissen voor de luisteraar uit zichzelf laat spreken. En dat je daarna pas vraagt aan de cliënt: Wat betekent dit voor jou? En dat je er dan verder een gesprek over hebt.'

Myriam werkt in het begeleiden van mensen ook veel met sprookjes waarmee ze thematisch inspeelt op levensthema's die zich tijdens een begeleiding spontaan aandienen.

Hierbij is haar ervaring en inspirerend en richtinggevend:

' Het psychotisch worden hangt ook steeds samen met een bepaalde levensproblematiek waarmee men niet in het reine komt, net zoals dat met andere ziektes ook is. Daarom is het zo belangrijk ook de taal van de psychose, vaak een mooie beeldende, zinnebeeldige en soms poëtische taal te leren begrijpen. Want in deze taal liggen ook de kiemen van de toekomst en van de mogelijkheid om het dilemma te overstijgen. Ik persoonlijk heb heel vaak de inspiraties uit mijn psychoses kunnen natrekken in mijn verdere dagelijkse gezonde leven. Dat geeft een sterk gevoel van heelheid en zinvolheid.'

In haar lezing ' De vlinder en de pop ' traceert ze de hoofdthema's van haar ervaringen en spiegelt ze vele sporen van haar helingsproces, die tot herkenning kunnen leiden.

 

Meer informatie over Myriam, haar lezingen en De Levensweg vindt je op haar site:

www.delevensweg.be

Kraanvogelsinschemer

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087

 

andere sprekers

 

Huguette Beyens

Phil Borges

Sam Deltour

Renaat Devisch