CrossingtheAbyssLydiavoorwebsite1600
Kraansinschemer3

VZW Het Levenssnoer

connecting with the chain of life will change your life

Crossing the abyss 2
Het levensweefsel

geestelijke crisis, een deel van het leven

geestelijke kwetsbaarheid

verdere thema's
die dieper ingaan
op het waarom van deze conferentie

 

Phil Borges' intentie om zijn films te maken

 

het boek van
Koen Peeters
"de mensengenezer"

 

ontstaan van de tekening

 

wijsheid van
lokale volkeren

 

muzikale omlijsting

 

in de loop van de komende weken verschijnen
er telkens meerdere thema's

 

wilt u op de hoogte blijven
van deze veranderingen
meldt u zich dan aan
voor een update
die dan automatisch
naar u verzonden wordt

klik hier voor update

Geestelijke kwetsbaarheid

 

Woorden dragen, woorden leiden tot interpretaties, woorden bewegen, woorden definiëren, woorden beperken, woorden verruimen of woorden schieten tekort.

We kunnen zelfs over woorden vallen en de brug niet vinden om het ene woord met het andere te verbinden en soms zijn woorden zelfs in strijd met elkaar. Een enkele keer vallen ze als synoniem op elkaar of ze kunnen rijmen en dromend in gedichten beklijven.

Woorden kwetsen, scheiden of woorden verbinden en verzoenen.

 

The limits of my language means the limits of my world

 

Ludwig Wittgenstein

 

De grenzen van mijn taal zijn ook de grenzen van mijn wereld.

 

wordsasart

 

De keuze voor het woord ' geestelijke kwetsbaarheid ' wordt bepaald door de intentie van de conferentie om een gemeenschappelijk menselijk raakpunt als uitgangspunt te nemen.

In de algemene tekst die op dit thema ingaat en bij de folder hoort ga ik vooral in op dit algemeen menselijk gegeven. Niemand kan leven zonder vroeg of laat te moeten dealen met kwetsbaarheid.

Al is het maar omdat ziekte en gezondheid er ons met tijden eraan herinneren dat we vergankelijke wezens zijn. Bewegend in deze vergankelijkheid worden we zelf met kwetsuren geconfronteerd en we herkennen ze ook in anderen.

Uit ervaring weten we dat het lichaam kwetsbaar is en als kind leren we al hoe belangrijk het is om op tijd te eten en te drinken, om onszelf fysiek te verzorgen door hygiëne, bewegen en slapen.

Veel, veel minder uit ervaring weten we dat ook onze geest voeding, rust en beweging, hygiëne en slaap nodig heeft. Het lijkt er soms op dat we onze geest consumeren en niet echt actief iets ondernemen om hem goed te verzorgen.

Dit blijkt steeds meer uit het verontrustend toenemende aantal mensen die geestelijk doorbreken en het burn-out-symptoom die mensen opgebrand op hun werk doet stranden. Maar als we voor totaal onverwachte situaties komen te staan die van een mens zowel fysiek als geestelijk veel kracht vragen dan is het niet evident om er weerbaar mee om te gaan.

Want waar blijven op school de lessen over weerbaarheid? Gelukkig zijn er al hier en daar pogingen om leerlingen op dit vlak te begeleiden en hen vroeg te leren dat de overgangen die we als mensen noodzakelijk meemaken een respons vragen die ons helpt verder te groeien.

In dit perspectief hoort kwetsbaarheid bij het leven en kunnen wij er een gezonde relatie mee aangaan.

Dit in tegenstelling met kwetsbaarheid die we doorheen het leven verwerven. Dit vooral omdat de dingen geen natuurlijk beloop kennen en er ook geen natuurlijke respons op komt. Zoals in het geval van een trauma dat niet verzorgd wordt en achteraf tot complicaties leidt.

 

Als de geest honger lijdt en dit chronisch wordt dan kunnen zich allerlei symptomen ontwikkelen die professionele ondersteuning vragen en beter op tijd worden ondervangen om erger te voorkomen.

Bepaalde leefomstandigheden, schok of trauma, verlies enz kunnen iemand in een acute geestelijke crisis brengen die zelfs tot gevolg kan hebben dat men van de werkelijkheid afgesneden geraakt.

In deze context spreekt men soms over psychische kwetsbaarheid. Wat ook als gevolg kan hebben dat iemand tijdelijk opgenomen wordt om hem of haar fysiek en geestelijk veiligheid te geven. Of iemand wordt op een andere manier veilig omkaderd. Het is dan voor de persoon die in crisis zit niet langer mogelijk om op eigen kracht respons te geven aan wat hem of haar overkomt.

Zoals een gebroken been vraagt om gesteund te worden zo heeft de geest dan nood aan begrenzing en bescherming.

 

manmethandenophoofd

 

Net zoals we iemand met een gebroken been niet discrimineren hoort iemand met geestelijke doorbraak of overweldiging vanuit het onbewuste, niet aan de rand te blijven staan. We bewegen zowel in het een als in het ander in dé kwetsbaarheid van het menselijke bestaan.

 

 

Het feit dat de sprekers in hun lezing op de conferentie op het fenomeen psychose in zoemen heeft deels met hun werk te maken, hun vorming en focus van onderzoek maar vooral ook omdat in de film Crazywise daaraan wordt geraakt.

 

We volgen daarin het traject van twee jonge mensen die met een acute vorm van psychische kwetsbaarheid te maken kregen. Er wordt een verband gelegd met het proces waar een sjamaan doorgaat met dit verschil dat een sjamaan soms vrijwillig een toestand van geestverruiming doormaakt om potentieel voor de zieke en de groep aan te boren. Hij weet dat hij dan de nodige voorzorgen moet nemen om deze onderneming met een goed gevolg te voltrekken.

Niet elke sjamaan die zich voor heler uitgeeft beschikt over de tools om veiligheid en bescherming te garanderen. Fundamenteel spelen zijn eigen ervaring en een grondige training in omgaan met verschillende geesttoestanden hierbij een grote rol. Een sjamaan wordt maar leider voor zijn stam of volk als hij de afdaling in de diepte zelf heeft gemaakt en de weg terug heeft gevonden.

De allerbelangrijkste reden waarom psychose speciale aandacht krijgt is dat dit fenomeen voor de gemeenschap een spiegelende functie heeft. De enorme kwetsbaarheid waarin iemand beweegt als hij door het onbewuste overweldigd wordt confronteert met verlies van controle. Het controle kunnen hebben wordt in deze tijd enorm aangedikt door de illusie te wekken dat de mens steeds meer vat op zijn leven krijgt. Daartegenover staat dat wanneer natuurkrachten in beweging komen, van binnen uit of van buiten uit de mens soms gewoon spartelt om te overleven omdat hij niet meer opgewassen is tegen.

Cijfers tonen aan dat in onze samenleving het aantal mensen dat psychotische verschijnselen vertoont angstvallig stijgt. De angst voor deze symptomen stijgt in evenredigheid met. Wat eigenlijk niet zou moeten als er meer kennis zou zijn van hoe en wat. Vooral jonge mensen en kinderen worden getroffen. Vandaar dat preventie een dringende noodzaak wordt.

Het is een vicieuze cirkel waar zonder serieuze reflectie op waarvoor en hoe we leven geen einde aan komt. Maar juist daarom is het zo wezenlijk om het taboe te doorbreken en degelijke informatie te verspreiden en nieuwe perspectieven aan te bieden die het vooroordeel opruimen dat enkel maar zwakkelingen door deze verschijnselen worden gegrepen.

Buiten de zorg om deze extreme vorm van kwetsbaarheid is het achten van kwetsbaarheid in het algemeen wezenlijk om in de eigen kracht te komen te staan. Het bewust werken aan het beveiligen en beschermen van wat gevoelig ligt verhoogt de weerbaarheid en geeft grond om op te staan als heftige dingen dienen te worden verwerkt.

Hoe beter we leren hoe we functioneren hoe meer kwetsbaarheid voelt als een kostbaar goed dat net als elke andere menselijke gave deel uitmaakt van de kracht van mens-zijn.

 

Dit laatste is drijvende kracht achter het opzet en de inhoud van deze conferentie.

 

Huguette

 

Kraanvogelsinschemer

 

 

 

VZW Het Levenssnoer - 0827.605.582 - sedert 7-7-2010

Triodosbank: BE19523080387312

Beho 108 - 6672 Beho - Belgie -

info@hetlevenssnoer.be - 080-517087